Now showing items 1-14 of 14

 • Aplikace pro úpravu obrazu z kamery pro Android 

  Bělehrádek, Stanislav
  V této práci je řešena tvorba aplikace pro úpravu obrazu z kamery na operační systém Android. Cílem bylo prostudovat možnosti úpravy obrazu, možnosti tvorby aplikací na platformě Android a následně zjištěné informace použít ...
 • Aplikace pro vyhledávání partnerů do posilovny (Android) 

  Kalous, Filip
  Tato práce se zabývá tvorbou mobilní aplikace. Jejím účelem bude pomoci vyhledat partnery k cvičení nehledě na sportovní aktivitu, i když je cílena hlavně na posilování ve fitness centrech. V práci je rozebrána tvorba ...
 • Aplikace pro vyhledávání partnerů do posilovny (iOS) 

  Plšek, Dominik
  Využitím mobilních aplikací pracujících na principu geografické blízkosti a sdílené ekonomiky vznikly velmi úspěšné projekty, například v oblasti taxi služby. Uvedené principy se dají aplikovat i na jiné oblasti lidského ...
 • Mobilní ovládač PC (Mobil jako vzdálené ovládání) 

  Maňák, Libor
  Tato bakalářská práce se zabývá vývojem aplikace pro vzdálené ovládání počítače chytrými mobilními telefony se systémem Android. Jsou v ní popsány teoretické znalosti, návrh a implementace aplikace vzdáleného ovládání a ...
 • Ovládání aplikace gesty rukou a prstů uživatele 

  Břenek, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá tvorbou prvku uživatelského rozhraní, který slouží k ovládání aplikace za pomoci gesta tvořeného rukou a prsty uživatele. V textu jsou rozebrány základy počítačového vidění a principy ...
 • Ovládání multimediálního přehrávače gesty ruky 

  Zatloukal, Tomáš
  Tato práce se zabývá možnostmi snímání gest rukou provedené uživatelem. Cílem je vytvoření aplikace umožnující ovládání multimedialního přehrávače gesty ruky detekované v hloubkových datech. V textu jsou uvedeny použité ...
 • Počítání průchodů osob dveřmi s využitím stacionární kamery 

  Tichý, Ľuboš
  Tato bakalářská práce se zabývá počítáním lidí, kteří procházejí dveřmi. To může být využito v případě, když chceme vědět, kolik osob se nachází ve sledované místnosti. První část je opis existujících metod počítání lidí ...
 • Příznaky z videa pro klasifikaci 

  Behúň, Kamil
  Tato práce porovnává ručně-navrženy příznaky s příznaky naučenými metodami učení příznaků při klasifikací videa. Příznaky naučené pomocí Analýzy nezávislých podprostorů, Řídkými Autoenkodéry a vybělením Analýzou hlavních ...
 • Rozpoznávání hudebních stylů 

  Behúň, Kamil
  Tato práce se zabývá rozpoznáváním hudebních stylů. V úvodu je přehled aktuálních metod používaných při rozpoznávání hudebních stylů. Další kapitoly jsou věnovány vytvořenému systému pro rozpoznávání hudebních stylů. ...
 • Rozpoznávání textu pomocí konvolučních sítí 

  Csóka, Pavel
  Tato práce se zabývá tvorbou nových datových sad pro účely strojového učení rozpoznávání textu z fotografií a experimenty s konvolučními neuronovými sítěmi na těchto sadách. Popisuje architekturu konvolučních sítí, problémy ...
 • Tvorba panoramatických fotografií 

  Cacek, Pavel
  Tato práce se zabývá problematikou automatického skládání panoramatických fotografií z jednotlivých snímků. Postupně rozebírá jednotlivé kroky algoritmů, a metody v nich používané, které jsou využívány při tvorbě panoramat. ...
 • Tvorba panoramatických fotografií 

  Dospiva, Filip
  Tato práce obsahuje srovnání přístupů pro implementaci tvorby panoramatických fotografií. Jsou zde rozebrány dílčí kroky tvorby panoramat a metody přístupu, které jsou pro tyto kroky používané. Je zde vytvořen náhled nad ...
 • Určení orientace hlavy na fotografii 

  Szentandrási, Tamás
  Cílem této práce bylo naplánování a implementace systémů realizujúcí určení orientace hlavy pomocí Random Forestů na fotografií. V práci je použitá verze Random Forestů, používá Fisher Linear Discriminant Analysis pro ...
 • Vyhodnocení úspěšnosti detekce objektů v obraze 

  Černošek, Bedřich
  Cílem této bakalářské práce bylo navrhnout způsob vyhodnocení úspěšnosti detekce objektů v obraze. Výsledkem této práce bylo vytvořit program, který na vhodném příkladu provede vyhodnocení úspěšnosti detekce objektů a ...