Now showing items 1-2 of 2

  • Založení malého pivovaru 

    Doležalová, Hana
    Cílem této diplomové práce je vytvoření reálného podnikatelského plánu pro založení malého podniku zabývající se výrobou piva v Dolních Libchavách. Práce se skládá ze dvou částí teoretické a praktické. V teoretická části ...
  • Založení malého podniku 

    Belková, Eva
    Cílem této diplomové práce je vytvoření reálného podnikatelského plánu pro založení malého podniku zabývajícího se výrobou cyklistických brašen v Bučovicích. Práce je rozdělena do tří základních částí. První část popisuje ...