Now showing items 1-2 of 2

  • Monitorovací zařízení pro letecké modely 

    Belloň, Michal
    Tato práce je zaměřena na bezdrátový přenos dat z leteckého modelu k modeláři během letu, která se budou zobrazovat na LCD displeji umístěném v blízkosti ovládání modelu. Práce obsahuje teoretický návrh zařízení, výběr ...
  • Zdroj modulačního signálu pro mikrovlnný maják 

    Belloň, Michal
    Tato práce je zaměřena na konstrukci zdroje modulačního signálu pro mikrovlnný maják. Výstupní signál tohoto zdroje je shodný se signálem, který generuje PC software WSJT (Weak Signal by Joe Taylor) na výstupu zvukové ...