Now showing items 1-2 of 2

  • Konfirmace teplotní komory a stanovení nejistot 

    Beníšek, Ondřej
    Diplomová práce se zabývá konfirmací teplotních komor, přičemž největší důraz je kladen na stanovení standardní nejistoty měření, a to klasickou metodou (GUM) i metodou Monte Carlo. Součástí je návrh měřicího systému s ...
  • Stanovení standardní nejistoty měření teploty 

    Beníšek, Ondřej
    Bakalářská práce se zabývá stanovováním nejistot přímých i nepřímých měření klasickou metodou (GUM) a pomocí metody Monte Carlo. Specielně se zaměřuje na stanovení nejistoty celého měřicího řetězce při kalibracích snímačů ...