Now showing items 1-5 of 5

 • Dc/Dc Converter For One Photovoltaic Panel With Fully Digital Control 

  Benda, Dušan (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2018)
  The paper deals with the topic of design and realization of full digital control DC/DC converter for one photovoltaic panel with a 250 W peak power. A flyback topology with a non traditional snubber circuit was selected ...
 • Electronic Parts of Small Photovoltaic Power Plant 

  Benda, Dušan (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2016)
  The aim of this project is to propose a comprehensive system for the management, control and monitoring of individual components of photovoltaic power plants. This article describes the various methods of approaches to ...
 • Elektronické obvody pro malé fotovoltaické elektrárny 

  Benda, Dušan
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem, realizací a následným testováním elektronických obvodů určených pro použití v malých fotovoltaických elektrárnách. Konkrétně jde o subsystémy pro napájení spotřebičů, nabíjení ...
 • Non-Traditional Quasi-Resonant Snubber Circuit For Flyback Converter 

  Benda, Dušan (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2019)
  This paper deals with the topic of simulation and practical applications of using a nontraditional, non-dissipative snubber circuit for a flyback converter. Simulation of the snubber was created in MATLAB Simulink. A ...
 • Soustava DC/DC měničů pro solární panely fotovoltaické elektrárny 

  Benda, Dušan
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem přizpůsobovacího DC/DC měniče pro jeden fotovoltaický panel o špičkovém výkonu 250 W. Diplomová práce je rozdělena na části zabývající se detailním návrhem silové části, návrhem ochran ...