Now showing items 1-2 of 2

  • Optimalizace obráběcího procesu zvolené rotační součásti 

    Benda, Martin
    Tato diplomová práce se zabývá analýzou výroby součásti vedení ventilu. Nejprve je zhodnocen stávající stav výroby včetně stanovení výrobních časů a nákladů. V další části jsou provedeny návrhy na zlepšení výroby a následně ...
  • Technologický postup výroby průtokové koncovky 

    Benda, Martin
    Tato bakalářská práce se zabývá vytvořením technologického postupu výroby průtokové koncovky pro firmu EXCALIBUR ARMY spol. s r.o. První část práce je zaměřena na konstrukční a technologický rozbor součásti. V praktické ...