Now showing items 1-2 of 2

  • Podnikatelský záměr – založení výrobní společnosti 

    Benda, Miroslav
    Hlavním tématem mé bakalářské práce je připravit návrh podnikatelského záměru na založení výrobní společnosti SolarDesign s.r.o., která se bude zabývat výrobou vzorníků sluneční techniky. Ve svém návrhu podnikatelského ...
  • Zhodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

    Benda, Miroslav
    Tato diplomová práce hodnotí finanční zásituaci podniku a formuluje návrhy opatření na zlepšení na zlepšení v problémových oblastech. Teoretická část práce vymezuje základní termíny, metody a ukazatele. Praktická část práce ...