Now showing items 1-9 of 9

 • Bezpečnostní audit v průmyslovém podniku 

  Benda, Tomáš
  Tato diplomová práce sestává ze dvou samostatných částí – teoretické a praktické. Teoretická část diplomové práce se zabývá popisem systémů řízení BOZP a systémem řízení prevence závažných havárií, spolu s legislativou v ...
 • Ferorezonance v elektrických sítích 

  Benda, Tomáš
  Tématem této diplomové práce je seznámení se s feroresonančním jevem, vyskytujícím se v energetických systémech. Pojednává o možnostech jeho vzniku, problémech jež s ním souvisí a prevencí nutnou k zamezení škod na zařízeních. ...
 • Inteligentní větrání s dálkovým ovládáním a dohledem 

  Benda, Tomáš
  Tato práce se zabývá návrhem a fyzickou realizací systému pro inteligentní pasivní větrání. Mechanický ovladač ventilace je navržen pomocí 3D modelovacího softwaru. Výsledný model je zhotoven pomocí technologie 3D tisku. ...
 • Návrh a realizace bezkontaktního otáčkoměru 

  Benda, Tomáš
  Bakalářská práce se zabývá návrhem a realizací bezkontaktního otáčkoměru. Otáčkoměr byl navržen na základě rešeršní studie, která pojednává o jednotlivých senzorech a metodách bezkontaktního měření otáček. Měření umožnila ...
 • Návrh optimalizace prodeje internetové reklamy 

  Benda, Tomáš
  Cílem práce je analyzovat reklamní kampaň, která proběhla na serveru Game-Park.cz z pohledu využití a prodeje internetové reklamy a vytvořit návrh optimálního prodeje internetové reklamy. Práce popisuje jednotlivé formy ...
 • Návrhy na snížení nezaměstnanosti v okrese Ostrava 

  Benda, Tomáš
  Diplomová práce je zaměřena do problematiky nezaměstnanosti v okrese Ostra-va. Analyzuje situace, které ovlivňují nezaměstnanost jednotlivých skupin uchazečů o zaměstnání na trhu práce. Práce formuluje návrhy řešení a ...
 • Programování CNC frézky FV25 CNC A / Heidenhain iTNC 530 

  Benda, Tomáš
  Rozbor metod programování použitelných pro řídicí systém Heidenhain iTNC 530 stroje FV25 CNC A. Užití reálných obrobků řešených autorem práce ve firmě STM Stanislav Musil, tvorba NC programů a srovnání metod programování ...
 • Rozpoznávání tváří 

  Benda, Tomáš
  Tato práce se zabývá rozpoznáváním lidí ve videozáznamu, respektive z kamery. K rozeznávání obličejů byla použita konvoluční neuronová síť, díky které získáme několika dimenzionální vektor rysů, pomocí kterého je možno ...
 • Současné trendy ve výrobě trvalých modelů 

  Benda, Tomáš
  Cílem této bakalářské práce je vytvoření přehledu jednotlivých metod pro výrobu trvalých modelů. Podle druhu materiálů jsou modely rozděleny na dřevěné, kovové, plastové a modely vyrobené z pryskyřice. Dále jsou zde popsány ...