Now showing items 1-1 of 1

  • Matematické modelování větrových vln 

    Bendová, Gabriela
    Práce se zabývá matematickým modelováním větrových vln na vodních nádržích a jejich účinků na různé typy svahů. V rámci práce je provedena rešerše, která se zabývá výpočtem výšky větrových vln v České republice a částečně ...