Now showing items 1-3 of 3

 • Manažerské řízení nákladů a rozpočtů ve společnosti 

  Beneš, David
  Bakalářská práce je zaměřena na manažerské řízení nákladů a rozpočtů ve společnosti. V teoretické části je provedena rešerše odborné literatury a internetových zdrojů. Jsou zde popsány účetní systémy, úkoly manažerského ...
 • Návrh marketingové strategie 

  Beneš, David
  Diplomová práce je zaměřena na návrh marketingové strategie ve vybrané společnosti. V teoretické části je provedena rešerše odborné literatury. Jsou zde popsány jednotlivé marketingové systémy, které jsou následně použity ...
 • Přenosné zařízení pro detekci vůně v potravinářství 

  Beneš, David
  Tato práce se zabývá konstrukcí jednoduchého levného přenosného zařízení, které umožňuje měření a rozpoznávání vůní v potravinářství pomocí polovodičových senzorů plynů s možností sdílet naměřená data se vzdáleným serverem. ...