Now showing items 1-10 of 10

  • Alfanumerická externí bezdrátová zobrazovací jednotka k PC 

    Veverka, Vítězslav
    V rámci této práce byl vytvořen základní popis a teoretický návrh Alfanumerické externí bezdrátové jednotky připojitelné k PC pomocí USB. Tato práce obsahuje základní popis několika alfanumerických zobrazovacích jednotek ...
  • Efektivnost investic výstavby soustav pro přenos elektrické energie 

    Beneš, Jan
    V této diplomové práci se zabývám především způsoby hodnocením ekonomické efektivnosti investic do soustav pro přenos a distribuci elektrické energie od dodavatelů ke konečným zákazníkům a návrhem metodiky hodnocení ...
  • Návrh rekonstrukce distribuční sítě 0,4 kV E.ON v zadané oblasti 

    Fojtík, Martin
    Diplomová práce se zabývá problematikou distribuční elektrické sítě se zaměřením na řešení ustáleného chodu distribuční elektrické sítě E.ON v oblasti Brno – Líšeň. Výpočet je proveden pomocí programu PAS BIZON Off-Line. ...
  • Návrh rozvoje a řešení konfigurace sítě 22 kV 

    Pospíšil, Petr
    Tématem této diplomové práce je návrh a řešení konfigurace sítě 22 kV v dané části města Brna. Přesně se jedná o městskou oblast Trnitá, ve které se během následujících pěti let očekávají investiční záměry. Práce je rozdělena ...
  • Návrh rozvoje distribuční sítě 22 kV E.ON v zadané oblasti 

    Řehoř, Jiří
    Cílem této práce je návrh rekonstrukce a rozvoje distribuční sítě DS pro zajištění dodávky elektrické energie v požadované kvalitě stávajícím odběratelům a pro připojování nových odběratelů v plánované průmyslové zóně ...
  • Návrh úprav a konfigurace sítě 22 kV po instalaci transformace 110/22 kV ve spínací stanici Brno-sever 

    Mišinger, Ondřej
    Teoretická část této diplomové práce se zabývá distribučními sítěmi z hlediska rozdělení podle různých kritérií, popisuje hlavní prvky distribučních sítí a jejich vlastnosti. Dále je proveden rozbor používaných metod výpočtu ...
  • Špica/ Brno, Nové sady 49°11'20.3"N 16°36'29.4"E 

    Kufa, Ondřej
    Cílem návrhu je revitalizovat území lemující ulice Nové sady, Úzká a stavba Malá Amerika. Toto nekultivované území se nachází v blízkosti centra města. Při navrhování objektů byl kladen důraz na potenciál vymezeného pozemku. ...
  • Vyvedení výkonu z rozvodny 110/22 kV Moravany u Brna 

    Chromík, Aleš
    Cílem diplomové práce je návrh a rekonstrukce distribuční sítě vn pro společnost E.ON se zaměřením na výpočet ustáleného chodu a naplánování nových kabelových vývodů z transformační stanice Moravany u Brna. V první části ...
  • Výškoměr pro RC modely letadel 

    Beneš, Jan
    Výškoměr měří atmosférický tlak a z něho vypočítá aktuální nadmořskou výšku modelu. Data odesílá pomocí ZigBee do pozemního modulu, který je na displeji zobrazí. Pozemní modul obsahuje rozhraní USB pro připojení k PC. To ...
  • Zařízení pro detekci bezdrátových sítí 

    Procházka, Miroslav
    Tato práce se zabývá bezdrátovými sítěmi WiFi a návrhem zařízení pro detekci bezdrátových sítí v bezlicenčním pásmu 2,4 GHz. Práce je rozdělena na dvě části. První část obsahuje popis základního standardu IEEE 802.11, jeho ...