Now showing items 1-19 of 19

 • Akcelerace neuronové sítě pro jazykové modelování 

  Labaš, Dominik
  Táto práca sa zaoberá akceleráciou neurónovej siete pre jazykové modelovanie. Cieľom práce je optimalizovať model doprednej neurónovej siete. Pri urýchľovaní neurónovej siete sme využili zmenu aktivačnej funkcie, predpočítanie ...
 • Algoritmické obchodování na burze s využitím umělých neuronových sítí 

  Poláček, Samuel
  Algoritmické obchodovanie na rôznych typoch búrz nie je novinkou. Obor neurónových sietí poskytuje mnohé nástroje, ktoré nájdu svoje uplatnenie aj v tejto sfére. Táto bakalárska práca sa zaoberá obchodovaním na trhu s ...
 • Automatické skládaní klasické hudby 

  Majer, Marek
  Tato práce pojednává o používání rekurentních neuronových sítí pro vytváření klasické klavírní hudby. Jsou zde popsány jednotlivé možnosti nastavení modelu, způsob práce s daty a výsledky získané ze studia rekurentních ...
 • Chatbot postavený na umělých neuronových sítích 

  Čechák, Jiří
  Bakalářská práce popisuje implementaci a způsob fungování generativního chatbotu. Chatbot byl implementován v jazyce Python pomocí umělých neuronových sítí a je založen na sequence-to-sequence principu. Výsledný chatbot ...
 • Chatbot postavený na umělých neuronových sítích 

  Richtarik, Lukáš
  Táto práca sa zaoberá problematikou chatbotov postavených na umelých neurónových sieťach a generatívnych modeloch. Popisuje postup a možnosti pri návrhu takéhoto chatbota a taktiež samotnú implementáciu a testovanie pomocou ...
 • Chatbot pro vyhledávání informací 

  Ďurista, Michal
  Pojem ''chatbot'' je v dnešnej dobe umelej inteligencie veľmi populárny výraz. Chatbotov vidno stále viac a viac v biznis riešeniach dnešných firiem. Hlavným cieľom práce je vytvoriť algoritmus, ktorý je schopný vyťahovať ...
 • Demonstrační aplikace lineární logistické regrese 

  Bak, Adam
  Táto bakalárska práca sa zaoberá lineárnou logistickou regresiou, modelom pre strojové učenie. Cieľom tejto práce je podrobne preskúmať a zanalyzovať ako tento klasifikačný model funguje, aby bolo možné vyvinúť učebnú ...
 • Detekce Akustické Prostředí z Řeči 

  Grepl, Filip
  Tato práce se zabývá vytvořením systému, jehož úkolem je z audio signálu rozpoznat, na jakém místě byla vstupní nahrávka pořízena. Klasifikátor je založen na vícevrstvé hustě propojené neuronové síti. Topologie neuronové ...
 • Detekce škodlivých webových stránek pomocí strojového učení 

  Šulák, Ladislav
  Táto práca sa zaoberá problematikou škodlivého kódu na webe so zameraním na analýzu a detekciu škodlivého JavaScriptu umiestneného na strane klienta s využitím strojového učenia. Navrhnutý prístup využíva známe i nové ...
 • Finite State Grammars and Language Models for Automatic Speech Recognition 

  Beneš, Karel
  Tato práce se zabývá transformací bezkontextových gramatik na váhované konečně stavové převodníky. Je vybrána podmnožina bezkontextových gramatik, kterou lze tranformovat přesně. Je představen test, zda daná gramatika ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Beneš, Karel
  Tato diplomová práce se zabývá finančním zdravím firmy KABLO ELEKTRO, a.s. Vrchlabí v letech 2002 – 2006 na základě vybraných metod finanční analýzy. Obsahuje návrhy možných opatření vedoucích ke zlepšení finanční situace.
 • Hyper-optimalizace neuronových sítí založená na Gaussovských procesech 

  Coufal, Martin
  Cílem této diplomové práce je vytvoření nástroje pro optimalizaci hyper-parametrů umělých neuronových sítí. Tento nástroj musí být schopen optimalizovat více hyper-parametrů, které mohou být navíc i korelovány. Tento problém ...
 • Modelování hudby na úrovni signálu pomocí WaveNetu 

  Slanináková, Terézia
  Práca sa zaoberá skúmaním možnosti modelovania hudby a reči pomocou WaveNetu, hlbokou neurónovou sieťou pre generovanie zvuku na úrovni signálu. Za pomoci existujúcich implementácií bol WaveNet netrénovaný na rôznych ...
 • Porovnávání dvou audio vzorů jako Android aplikace 

  Zhantemirov, Sultan
  Tato bakalářská práce je zaměřená na implementaci Android aplikace pro porovnávání audio vzorků pomocí speciálních technik. Cílem výsledného programu je jednoduchá demonstrace algoritmu porovnávání a jeho urychlení. První ...
 • Recurrent Neural Networks with Elastic Time Context in Language Modeling 

  Beneš, Karel
  Tato zpráva popisuje  experimentální práci na statistické jazykovém modelování pomocí rekurentních neuronových sítí (RNN). Je zde předložen důkladný přehled dosud publikovaných prací, následovaný popisem algoritmů pro ...
 • Strojový překlad pomocí umělých neuronových sítí 

  Holcner, Jonáš
  Cílem této práce je popsat a vytvořit systém pro strojový překlad textu postavený na rekurentních neuronových sítích. K tomu je použita architektura enkodér-dekodér umožňující překlad po celých větách. Výsledkem je knihovna ...
 • Synchronizace textu a audia 

  Šikula, Vojtěch
  Tato bakalářská práce se zabývá synchronizací textu a audia. Jsou zde prezentovány jednotlivé práce, které se zabývaly daným problémem. K vyhodnocení jsou použita data z MGB Challenge 2015. Zkoumaná technika využívá ...
 • Umělá inteligence pro deskovou hru 

  Tureček, Dominik
  Tato práce navrhuje hráče ovládané umělou inteligencí pro hru Dice Wars. Dice Wars je nedeterministická tahová hra s nulovým součtem. Bylo vytvořeno několik AI hráčů s využitím pravidlového přístupu, algoritmu expecitminimax ...
 • Umělý básník 

  Bančák, Michal
  Dokument predstavuje prácu na automatickom generovaní poézie, pomocou Long Short-Term Memory rekurentnej neurónovej siete. Cieľom práce je vytvoriť aplikáciu, ktorá imituje písanie básní. Jedná sa o jazykové modelovanie ...