Now showing items 1-10 of 10

 • Automatické skládaní klasické hudby 

  Majer, Marek
  Tato práce pojednává o používání rekurentních neuronových sítí pro vytváření klasické klavírní hudby. Jsou zde popsány jednotlivé možnosti nastavení modelu, způsob práce s daty a výsledky získané ze studia rekurentních ...
 • Detekce Akustické Prostředí z Řeči 

  Grepl, Filip
  Tato práce se zabývá vytvořením systému, jehož úkolem je z audio signálu rozpoznat, na jakém místě byla vstupní nahrávka pořízena. Klasifikátor je založen na vícevrstvé hustě propojené neuronové síti. Topologie neuronové ...
 • Finite State Grammars and Language Models for Automatic Speech Recognition 

  Beneš, Karel
  Tato práce se zabývá transformací bezkontextových gramatik na váhované konečně stavové převodníky. Je vybrána podmnožina bezkontextových gramatik, kterou lze tranformovat přesně. Je představen test, zda daná gramatika ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Beneš, Karel
  Tato diplomová práce se zabývá finančním zdravím firmy KABLO ELEKTRO, a.s. Vrchlabí v letech 2002 – 2006 na základě vybraných metod finanční analýzy. Obsahuje návrhy možných opatření vedoucích ke zlepšení finanční situace.
 • Modelování hudby na úrovni signálu pomocí WaveNetu 

  Slanináková, Terézia
  Práca sa zaoberá skúmaním možnosti modelovania hudby a reči pomocou WaveNetu, hlbokou neurónovou sieťou pre generovanie zvuku na úrovni signálu. Za pomoci existujúcich implementácií bol WaveNet netrénovaný na rôznych ...
 • Porovnávání dvou audio vzorů jako Android aplikace 

  Zhantemirov, Sultan
  Tato bakalářská práce je zaměřená na implementaci Android aplikace pro porovnávání audio vzorků pomocí speciálních technik. Cílem výsledného programu je jednoduchá demonstrace algoritmu porovnávání a jeho urychlení. První ...
 • Recurrent Neural Networks with Elastic Time Context in Language Modeling 

  Beneš, Karel
  Tato zpráva popisuje  experimentální práci na statistické jazykovém modelování pomocí rekurentních neuronových sítí (RNN). Je zde předložen důkladný přehled dosud publikovaných prací, následovaný popisem algoritmů pro ...
 • Synchronizace textu a audia 

  Šikula, Vojtěch
  Tato bakalářská práce se zabývá synchronizací textu a audia. Jsou zde prezentovány jednotlivé práce, které se zabývaly daným problémem. K vyhodnocení jsou použita data z MGB Challenge 2015. Zkoumaná technika využívá ...
 • Umělá inteligence pro deskovou hru 

  Tureček, Dominik
  Tato práce navrhuje hráče ovládané umělou inteligencí pro hru Dice Wars. Dice Wars je nedeterministická tahová hra s nulovým součtem. Bylo vytvořeno několik AI hráčů s využitím pravidlového přístupu, algoritmu expecitminimax ...
 • Umělý básník 

  Bančák, Michal
  Dokument predstavuje prácu na automatickom generovaní poézie, pomocou Long Short-Term Memory rekurentnej neurónovej siete. Cieľom práce je vytvoriť aplikáciu, ktorá imituje písanie básní. Jedná sa o jazykové modelovanie ...