Now showing items 1-8 of 8

 • Analýza a řízení rizik v oblasti BOZP ve výrobní společnosti 

  Beneš, Martin
  Diplomová práce je zaměřena na oblast managementu rizik v problematice bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP). Důkladná analýza současného stavu mapuje problematiku BOZP z pohledu legislativy, možnosti aplikace ...
 • Counting People Using a PIR Sensor 

  Beneš, Martin
  PIR (pasivní infračervený) senzor se používá zejména pro detekci přítomnosti osoby a oznámení systému pro příslušnou reakci. Cílem této práce je užití PIR senzorů pro lokalizaci osoby a návrh způsobu pro určení počtu lidí ...
 • Financování podnikatelských aktivit 

  Beneš, Martin
  Bakalářská práce se zabývá vhodnou volbou financování podnikatelských aktivit. Ve své práci jsem se zaměřil na financování automobilu v dané společnosti a mám zde možnosti různých financování. První část je zaměřena na ...
 • Forenzní analýza v operačních systémech Linux 

  Beneš, Martin
  Práce se zabývá rozborem možností forenzní analýzy při vyšetřování na operačních systémech Linux. Použitím distribuce BackTrack a obsažených nástrojů je provedeno forenzní vyšetřování na testovací instalaci operačního ...
 • Hodnocení a minimalizace rizik v oblasti BOZP u stavebních společností 

  Albrecht, Daniel
  Diplomová práce se zaměřuje na vyhodnocení a minimalizaci rizik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), konkrétně na rizika ve stavebnictví. Provedená analýza současného stavu hodnotí problematiku současné ...
 • Identifikace a hodnocení ergonomických rizik na pracovišti z pohledu zaměstnavatele 

  Vyroubalová, Klára
  Diplomová práce se zaměřuje na vyhodnocení rizik v oblasti Bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), konkrétně na ergonomická rizika pracoviště. Provedená analýza současného stavu hodnotí problematiku současné BOZP, ...
 • Novostavba rodinného domu ve svahu Pozlovice 

  Kořínková, Michaela
  Novostavba rodinného domu je situována na okraji obce Pozlovice. Nedaleko se nachází vodní nádrž Luhačovice. Rodinné sídlo má nepravidelný půdorys o rozměrech 17,9 x 14,6 m. Zastavěná plocha objektu činí 232 m2. Objekt ...
 • Řízení volného kapitálu podniku na finančním trhu 

  Beneš, Martin
  V diplomové práci se budeme zabývat návrhem procesů pro řízení volného kapitálu společnosti na akciovém trhu (výsledky jsou interpretovány na historických datech) a trhu kryptoměn. Volné peněžní prostředky jsou zhodnocovány ...