Now showing items 1-8 of 8

 • Metodika QRQC jako nástroj řízení neshodných produktů ve společnosti Poclain Hydraulics s.r.o 

  Beneš, Ondřej
  Předmětem bakalářské práce je popis aplikace metody QRQC jako nástroje pro řízení neshodné výroby ve společnosti Poclain Hydraulics s.r.o. V úvodu práce jsou popsány vybrané a často využívané nástroje kvality. Práce poté ...
 • Návrh internetových stránek 

  Beneš, Ondřej
  Moje bakalářská práce se bude zabývat tvorbou internetových stránek za pomocí jazyka HTML, kaskádových stylů CSS, dynamického jazyka PHP a propojení s databází MySQL. V praktické části práce se poté zaměřím na vytvoření ...
 • Podnikatelský záměr - obchod s pánskou módou 

  Beneš, Ondřej
  Obsahem diplomové práce je návrh podnikatelského záměru na založení obchodu s prodejem klasické pánské módy. Samotná práce je rozdělena do třech částí. První část je věnována teoretickým východiskům spojeným s podnikatelským ...
 • Problematika létáni v noci a v podmínkách IMC 

  Beneš, Ondřej
  Cílem této práce je vytvořit materiál, který bude sloužit jako podpora pro žáky letecké školy při výcviku NIGHT a IFR. Zvláštní důraz je kladen na rozbor iluzí, a společně s praktickými postupy při těchto letech je kladen ...
 • Rezervace autobusových jízdenek z mobilního telefonu 

  Beneš, Ondřej
  Tato bakalářská práce se zabývá programováním pro mobilní platformu Android. Popisuje základní techniky programování pro tuto platformu. V rámci této práce byla vytvořena aplikace pro jednodušší rezervování autobusových ...
 • Volba vhodných řezných podmínek pro obrábění hlavňových ocelí 

  Beneš, Ondřej
  Práce se zabývá obráběním hlavňových ocelí a stanovení nejvhodnějších řezných podmínek pro tento proces. V teoretické části byl charakterizován řezný proces soustružení, vysvětlena problematika opotřebení VBD, tvorby třísky ...
 • Vývoj a konstrukce modulové frézy z HSS oceli 

  Beneš, Ondřej
  Cílem této práce je navrhnout geometrii a rozměry modulové evolventní frézy, její konstrukce v parametrickém softwaru Autodesk Inventor a následná výroba prototypu této frézy. Tato práce se také zabývá rozborem a rozdělením ...
 • Zpracování a visualizace hmotnostních spekter 

  Beneš, Ondřej
  Jedna z nových technik v oblasti analytické chemie, které nalézá stále více uplatnění v praxi, je zobrazovací hmotnostní spektrometrie. Díky její schopnost zaznamenat zastoupení látek ve vzorku při analýze tkáně však ...