Now showing items 1-7 of 7

 • Návrh internetových stránek 

  Beneš, Ondřej
  Moje bakalářská práce se bude zabývat tvorbou internetových stránek za pomocí jazyka HTML, kaskádových stylů CSS, dynamického jazyka PHP a propojení s databází MySQL. V praktické části práce se poté zaměřím na vytvoření ...
 • Podnikatelský záměr - obchod s pánskou módou 

  Beneš, Ondřej
  Obsahem diplomové práce je návrh podnikatelského záměru na založení obchodu s prodejem klasické pánské módy. Samotná práce je rozdělena do třech částí. První část je věnována teoretickým východiskům spojeným s podnikatelským ...
 • Problematika létáni v noci a v podmínkách IMC 

  Beneš, Ondřej
  Cílem této práce je vytvořit materiál, který bude sloužit jako podpora pro žáky letecké školy při výcviku NIGHT a IFR. Zvláštní důraz je kladen na rozbor iluzí, a společně s praktickými postupy při těchto letech je kladen ...
 • Rezervace autobusových jízdenek z mobilního telefonu 

  Beneš, Ondřej
  Tato bakalářská práce se zabývá programováním pro mobilní platformu Android. Popisuje základní techniky programování pro tuto platformu. V rámci této práce byla vytvořena aplikace pro jednodušší rezervování autobusových ...
 • Volba vhodných řezných podmínek pro obrábění hlavňových ocelí 

  Beneš, Ondřej
  Práce se zabývá obráběním hlavňových ocelí a stanovení nejvhodnějších řezných podmínek pro tento proces. V teoretické části byl charakterizován řezný proces soustružení, vysvětlena problematika opotřebení VBD, tvorby třísky ...
 • Vývoj a konstrukce modulové frézy z HSS oceli 

  Beneš, Ondřej
  Cílem této práce je navrhnout geometrii a rozměry modulové evolventní frézy, její konstrukce v parametrickém softwaru Autodesk Inventor a následná výroba prototypu této frézy. Tato práce se také zabývá rozborem a rozdělením ...
 • Zpracování a visualizace hmotnostních spekter 

  Beneš, Ondřej
  Jedna z nových technik v oblasti analytické chemie, které nalézá stále více uplatnění v praxi, je zobrazovací hmotnostní spektrometrie. Díky její schopnost zaznamenat zastoupení látek ve vzorku při analýze tkáně však ...