Now showing items 1-15 of 15

 • Aplikace pro analýzu pohybů tenisového hráče 

  Kříž, Petr
  Tato práce se zabývá segmentací částí postavy tenisového hráče pro analýzu jeho pohybu. Byla využita knihovna OpenCV s programovacím jazykem C++. Použity byly techniky zpracování obrazu jako prahování, oddělení pozadí, ...
 • Aplikace pro implementaci morfologických operací v digitálních obrazech 

  Kečkéš, Miroslav
  Táto práca sa zabýva implementáciou základných morfologických operácií v binárnych a šedo-tónových digitálnych obrazoch. Čiastočne sa venuje vyplňovaniu oblastí a prahovaniu, ako základnej metóde segmentácie. Práca je ...
 • Detekce objektu ve videosekvencích 

  Šebela, Miroslav
  Práce se skládá ze tří hlavních částí. Teoretického popisu transformací a metod zpracování obrazu, optického rozpoznání znaků a návrhu řešení rozpoznání registračních značek automobilu v obraze nebo videu. V teoretické ...
 • Gesturální rozhraní pro jednoduché ovládání počítače 

  Burdík, Vojtěch
  Tato práce se věnuje poměrně novému počítačovému oboru – počítačovému vidění. Zaměřuje se na rozpoznávání objektů, určení polohy a reakci na určitý pohyb. Cílem práce je sestavit program, který bude schopný pomocí pohybu ...
 • Implementace vlnkové transformace v jazyku C++ 

  Valouch, Lukáš
  Cílem diplomové práce je implementace algoritmu vlnkové transformace pro následné využití při redukci šumu. Samotné potlačování šumu je zaměřeno k zlepšování vypovídající schopnosti sonografických (ultrazvukových) obrazů ...
 • Obrazové filtry pro evoluční programování 

  Zavadil, Miloš
  Obrazové filtry představují část vědní disciplíny zabívající se digitálním zpracováním obrazu. Filtrace obrazu slouží ke zvýraznění určité informace. Můžeme potlačit šum, vyhladit obraz, zvýraznit kontrast nebo detekovat ...
 • Ovládání Linuxu pomocí kamery 

  Dolníček, Petr
  Cílem projektu bylo vytvořit plně funkční program v jazyce C++, který je schopen detekce objektů a ovládání kurzoru myši v operačním systému Linux. Tato detekce je založena na rozpoznávání objektů požadované barvy a tvaru ...
 • Segmentace obrazových dat 

  Stodůlka, Stanislav
  Na začátku diplomové práce je čtenář seznámen s procesem zpracování obrazu a v navazující části jsou popsáný a vysvětleny dnes nejpoužívanější algoritmy pro segmentaci obrazu. Na základě watershed transform je vytvořen ...
 • Segmentace ultrazvukovych snimku za ucelem detekce arterialni steny a mereni vrstev intima-media 

  Beneš, Radek
  Tato práce je zaměřena na problematiku měření šířky vrstev intima a media (intima media thickness), která se z medicínského pohledu ukazuje jako vhodná pro ohodnocení rizik plynoucích z různých onemocnění kardiovaskulárního ...
 • Skládání kulového panoramatického snímku 

  Vénos, Michal
  Bakalářská práce se zabývá skládáním panoramatického obrazu, a to od jeho počátku daného nastavením fotoaparátu a panoramatické hlavice Manfrotto 303SPH, až po skládání nesnímaných snímků do jednotlivých druhů panoram. V ...
 • Stabilizace obrazu 

  Ohrádka, Marek
  Tato práce se zabývá digitální stabilizací obrazu. Obsahuje stručný přehled problematiky a dostupných metod. Cílem bylo navrhnout a implementovat systém stabilizace obrazu v jazyku JAVA, který bude určený pro použití v ...
 • Systém pro sledování únavy řidiče 

  Hošek, Roman
  Tato diplomová práce se zabývá možnostmi zpracování obrazu na mobilních platformách, především na systému Android a jeho využití jako detektoru únavy řidiče. V úvodu je rozebrána problematika vlivu únavy na řidiče, především ...
 • Využití metod zpracování signálů pro zvýšení bezpečnosti automobilové dopravy 

  Beneš, Radek
  Diplomová práce se zabývá problematikou rozpoznávání dopravních značek ve videosekvenci. Systémy rozpoznání značek rozhodně přispívají ke zvýšení bezpečnosti v automobilové dopravě, což potvrzují i komerční systémy vkládané ...
 • Webová aplikace na platformě JAVA pro odevzdávání dat a jejich vyhodnocení 

  Zelenka, Pavel
  Práce se týká především využití programovacího jazyka Java pro tvorbu webové aplikace pro pořádání soutěží s biomedicínskými daty. Je zaměřena na zhodnocení a výběr nástrojů pro vývoj a provoz takovéto aplikace. Součástí ...
 • Zjišťování příznaků z obrazových dat 

  Uher, Václav
  Zpracování obrazu je jednou z oblastí analýzy signálů. Tato práce se zabývá zjišťováním příznaků z obrazových dat a jejich implementací pomocí programovacího jazyku Java. Hlavní přínos práce spočívá ve vytvoření extraktorů ...