Now showing items 1-15 of 15

 • Analýza rizik a návrh zabezpečení pro testbed Průmyslu 4.0 

  Kroulík, Matěj
  Tato práce se zabývá požadavky na zajištění bezpečnosti strojního zařízení s ohledem na platné bezpečnostní normy. Zaměřuje se na normy EN ISO 12100 a EN ISO 13849-1. Dále práce obsahuje přehled v průmyslu využívaných ...
 • The Asset Administration Shell of Operator in the Platform of Industry 4.0 

  Marcoň, Petr; Zezulka, František; Arm, Jakub; Benešl, Tomáš; Veselý, Ivo; Bradáč, Zdeněk; Diedrich, Christian; Schröder, Tizian; Belyaev, Alexander (IEEE, 2018-12-05)
  We discuss the Asset Administration Shell (AAS) concept of Industry 4.0 (I4.0), characterizing the current status of industrial automation and outlining the advantages of more deeply digitized manufacturing where the AAS ...
 • Dvoukomorový tester pro akumulátorové vrtačky 

  Kabátník, Václav
  Tato práce se zabývá návrhem a následnou realizací dvoukomorového testeru pro akumulátorové vrtačky. Tester obsahuje dvě komory, ve kterém se budou zařízení testovat. Součástí řešení je popis parametrů testovaných zařízení ...
 • Inovace laboratorních modelů "Parkoviště" 

  Pindel, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá laboratorními modely parkoviště, používanými ve výuce studentů kurzu BPGA, jejich inovací, realizací univerzálního připojení na kterékoliv PLC SIMATIC S7-1500 v laboratoři a naprogramováním ...
 • Makra VBS pro TIA portal V12 použitelná pro panely COMFORT resp. RT 

  Benešl, Tomáš
  Cílem práce je vytvořit VBS makra pro práci s databázemi, kterými bude možné spravo- vat telefonní seznam a SMS zprávy a pomocí GSM modulu zprávy přijímat a odesílat. Vytvořit skripty pro operace s alarmy - nastavení a ...
 • Návrh, konstrukce a programové vybavení autonomní buňky "Drtič ledu" pro testbed Průmyslu 4.0 

  Horák, Lukáš
  Předmětem této bakalářské práce je návrh a realizace autonomní buňky „Drtič ledu“, která je jednou ze součástí testbedu. Hlavní prvky buňky jsou automat PLC 1200 a HMI touch panel, pomocí kterých je buňka řízena a kontrolována. ...
 • Návrh, konstrukce a programové vybavení autonomní buňky "Shaker" pro testbed Průmyslu 4.0 

  Karniš, Radim
  Cílem práce je návrh, konstrukce a implementace autonomní buňky Shaker, součásti testbedu Průmyslu 4.0. Buňka realizuje jeden úkon v životě produktu procházejícím výrobní linkou, konkrétně protřepání nápoje. Všechny kroky ...
 • New Approaches to Implementing the SmartJacket into Industry 4.0 

  Marcoň, Petr; Arm, Jakub; Benešl, Tomáš; Zezulka, František; Diedrich, Christian; Schröder, Tizian; Belyaev, Alexander; Dohnal, Přemysl; Kříž, Tomáš; Bradáč, Zdeněk (MDPI, 2019-04-02)
  The paper discusses the possibilities of incorporating sensors and indicators into the environment of an Industry 4.0 digital factory. The concept of Industry 4.0 (I4.0) is characterized via a brief description of the RAMI ...
 • Propojení virtuálního modelu v MATLAB/Simulink s PLC 

  Zborovský, Vojtěch
  Diplomová práce popisuje tvorbu virtuální reality v jazyce VRML pomocí editoru VRML Pad a VRealm Builder. Obsahuje také popis objektů v knihovně simulink 3D Animation používaných pro tvorbu trojrozměrných virtuálních světů ...
 • Robotická linka pro paletizaci vajíčkových proložek 

  Ficek, Václav
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem automatizovaného řešení pro paletizační linku vajíčkových proložek. V první části je analyzován současný způsob výroby společně s možnými způsoby automatizování procesu paletizace. ...
 • Řídicí systém proudového transformátoru 

  Petráček, Dominik
  Cílem této bakalářské práce je vytvořit obslužný program a vizualizaci pro řízení proudového transformátoru ve zdroji 400 kVA. První část je věnována základní problematice transformátorů. Ve druhé části seznamuje s ...
 • Simulátor proudového výstupu 0-24mA s mikrokontrolérem 

  Chroustovská, Kateřina
  Tato bakalářská práce se věnuje návrhu velmi přesného simulátoru proudového výstupu 0-24 mA s mikrokontrolerem s rozlišením 0,001 mA. V práci se postupně zabývám prů-zkumem trhu s obdobnými zařízeními, teorií a dále pak ...
 • Systém pro monitorování průtoku na bázi PLC 

  Vostřel, Tomáš
  Předmětem této bakalářské práce je návrh a realizace systému pro monitorování průtoku na bázi PLC. Základem monitorovacího systému jsou zařízení společnosti B&R Industrial Automation GmbH (především kombinace PLC a dotykového ...
 • Virtual Batch Manufacturing 

  Benešl, Tomáš (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2018)
  This paper describes a possible way to create digital twin of a batch production process. This virtual model of the batch system can be used for testing ISA-88 and ISA-95 with a virtual or real PLC without real system. ...
 • Virtuální výroba 

  Benešl, Tomáš
  Tato práce se věnuje problematice Industry 4.0 se zaměřením na virtuální výrobu a její začlenění do výuky. Cílem práce je shrnout a popsat problematiku Industry 4.0 a vytvořit podklady potřebné pro návrh výuky virtuální ...