Now showing items 1-9 of 9

 • Fusarium Mycotoxins Stability during the Malting and Brewing Processes 

  Piacentini, Karim Cristina; Běláková, Sylvie; Benešová, Karolína; Pernica, Marek; Savi, Geovana; Rocha, Liliana; Hartman, Ivo; Čáslavský, Josef; Corra, Benedito (MDPI, 2019-05-07)
  Mycotoxins are widely studied by many research groups in all aspects, but the stability of these compounds needs further research for clarification. The objective of this study is to evaluate deoxynivalenol and zearalenone ...
 • Mapy jeskyní a jejich mapové znaky v publikacích Speleo a Speleofórum 

  Benešová, Karolína
  V rámci této bakalářské práce byla řešena problematika mapových znaků použitých v mapách zobrazující jeskyně, jeskynní systémy a jim podobné přirozeně vytvořené jevy. Byly analyzovány dvě publikace zabývající se touto ...
 • Sledování obsahu enzymů v pšeničném sladu 

  Šubertová, Hana
  Cílem této práce bylo vyhodnocení vlivu technologie sladování na obsah hydrolytických enzymů -amylasy a -amylasy. Dalším cílem byl výběr odrůdy pšenice s nejvyšší aktivitou enzymů -amylasy a -amylasy. Bylo hodnoceno několik ...
 • Sledování obsahu organických kyselin v alkoholických nápojích 

  Ostrihoňová, Katarína
  Cieľom diplomovej práce je stanovenie a optimalizácia stanovenia organických kyselín v pivách metódou kapilárnej izotachoforézy a vysokoúčinnej kvapalinovej chromatografie s UV detekciou. Pivo je zložitá matrica a preto ...
 • Sledování obsahu vitaminu E ve vzorcích obilovin 

  Cibulcová, Pavla
  Diplomová práce se zabývá analýzou vitaminu E ve vzorcích obilovin, jmenovitě ječmene a pšenice a z nich vyrobeného sladu. Vybrané vzorky byly ošetřeny výbojem nízkoteplotního plazmatu, fungicidem a biologickým mořením, ...
 • Stabilita vybraných mykotoxinů v pivu 

  Štáblová, Taťána
  Mykotoxiny jsou toxické sekundární metabolity plísní, které napadají obiloviny jako např. ječmen, ze kterého se mykotoxiny následně dostávají do piva. Předložená práce se zaměřuje na mykotoxiny – ochratoxin A, deoxynivalenol ...
 • Stanovení ergosterolu v pivovarských surovinách 

  Matyáš, Martin
  Předložená bakalářská práce je zaměřena na stanovení obsahu ergosterolu v ječmeni a ve sladu. V teoretické části je zpracován výskyt ergosterolu v ječmeni a sladu, cíle jeho stanovení, podrobný přehled dříve použitých ...
 • Stanovení reziduí vybraných pesticidních účinných látek ve víně metodou GC/MS 

  Ehrenbergerová, Martina
  Hrozno patrí medzi najstaršie kultúrne plodiny. Možno ho konzumovať v surovom stave ako ovocie, alebo použiť ho ako surovinu na prípravu kompótov, štiav, či ušľachtilého nápoja - vína. Celé generácie vinárov sa snažia ...
 • Zavedení metody stanovení pyridoxinu kapalinovou chromatografií v potravinářských výrobcích a surovinách 

  Nechyba, Ondřej
  Tato diplomová práce se zabývá stanovením vitamínu B6 v nápojích, potravinových doplňcích a surovinách potravinářského průmyslu. V literární části jsou shromážděné obecné informace o vitamínech, vitamínu B6, kyselině ...