Now showing items 1-2 of 2

  • Meteostanice 

    Beneděla, Pavel
    Tato práce se zabývá návrhem a realizací koncepce domácí meteostanice, která se skládá ze tří částí, a to měřicí centrály, zobrazovací stanice a bezdrátového přijímacího modulu USB. Měřicí centrála se zabývá sběrem základních ...
  • Nejistoty nepřímého měření odporu 

    Beneděla, Pavel
    Tato Bakalářská práce pojednává o problematice nejistot měření a následného vyhodnocení nejistot měření. Důraz je zejména kladen na nepřímé měření odporu. Problematika řešení je názorně ukázána na několika příkladech s ...