Now showing items 1-5 of 5

 • Aplikace pro včasnou detekci degradace přenosových parametrů mikrovlnných spojů 

  Bubniak, Milan
  Venkovní rádiové jednotky mikrovlnných spojů, vystavené často nepříznivým povětrnostním podmínkám, jsou ohroženy výskytem poruch, majících někdy za následek selhání i celé datové trasy, přičemž stejně tak může dojít i k ...
 • Automatizovaná tvorba statistik síťového provozu 

  Benedikt, Jan
  Bakalářská práce se zabývá zpracováním a prezentací výsledků zátěžového testování. V první části práce jsou rozvedeny základní pojmy, které jsou úzce spjaté se zátěžovým testováním. Následuje část s analýzou dostupných ...
 • Multimediální přehrávač pro Android 

  Benedikt, Jan
  Diplomová práce se zabývá vytvořením pokročilého multimediálního přehrávače, podporující adaptivní stream, zabezpečení multimediálního obsahu a podporu přehrávání reklam. V první části jsou vysvětleny použité technologie. ...
 • Systém pro sledování osob 

  Girin, Andrey
  The bachelor’s thesis deals with a system that monitors people using ESP32 modules.The created system is able to detect people in real time using Bluetooth low energybased on the mean RSSI value. The system consists of ...
 • Vytvoření VPN přístupového bodu na Raspberry Pi 

  Kovařík, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá vytvořením přístupového bodu virtuální privátní sítě (VPN) na jednodeskovém počítači Raspberry Pi. Teoretická část práce popisuje princip VPN, nejrozšířenější tunelovací protokoly a obecně ...