Now showing items 1-2 of 2

  • Bezpečné řízení letu drona s využitím měření ze sonarů 

    Benkő, Krisztián
    Bakalárska práca sa zaoberá návrhom, implementáciou a testovaním protinárazového systému pre bezpečné riadenie kvadrokoptéry. Systém je implementovaný pomocou ROS frameworku, v ktorom sa spracovávajú vstupné údaje z ...
  • Zpracování velkých dat z rozsáhlých IoT sítí 

    Benkő, Krisztián
    Cieľom tejto diplomovej práce je návrh a vytvorenie systému pre zber, spracovanie a ukladanie dát z rosiahlych IoT sietí. Vytvorený systém predstavuje komplexné riešenie, umožňujúce spracovanie dát z rôznych IoT sietí, s ...