Now showing items 1-2 of 2

  • Generování objektových souborů pro RISC-V 

    Benna, Filip
    Tato diplomová práce se zabývá překladem zdrojových souborů programů pro procesorovou architekturu RISC-V. Smyslem rozšíření překladových nástrojů, které je v této práci popsáno, je kompatibilita vzniklých objektových ...
  • Optimalizace procesorového jádra pro knihovnu OpenCV 

    Benna, Filip
    Tato bakalářská práce se zabývá překladem knihovny OpenCV pro procesorové jádro Codix RISC a následnou optimalizací vybraných aplikací implementovaných s použitím této knihovny. Optimalizace je založena na rozšiřitelnosti ...