Now showing items 1-6 of 6

 • Efektivní hospodaření obce a plánování investic 

  Beránek, Jan
  Tato diplomová práce se zabývá efektivním hospodařením a plánováním investic v obci. V úvodu práce je klasifikována obec a její orgány, následuje obecné pojednání o obecním rozpočtu, jeho příjmech a výdajích, poté následuje ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Beránek, Jan
  Bakalářská práce se zaměřuje na hodnocení finanční situace vybrané společnosti v letech 2014-2017. Cílem práce je navrhnout možná řešení na zlepšení finanční situace společnosti. Práce je rozdělena do čtyř základních částí. ...
 • Inovace metodiky řízení projektů společnosti Pontech 

  Beránek, Jan
  Předložená diplomová práce se zabývá projektovým řízením. V této práci jsou detailně popsány metody využívané pro projektové řízení a je zde popsán životní cyklus řízení projektů. Cílem práce je inovace metodiky řízení ...
 • Montážní hala v Třemošné - technologická etapa hrubé vrchní stavby 

  Beránek, Jan
  Obsahem bakalářské práce „Technologická etapa hrubé vrchní stavby montážní haly v Třemošné“ je všeobecné stavebně – technologické řešení stavby. Tato práce obsahuje technologický předpis, technickou zprávu, zařízení ...
 • Týmová práce a uplatňování rovných příležitostí ve stavebnictví 

  Beránek, Jan
  Práce se zabývá týmovou prací a rovností pracovních příležitostí ve stavebnictví. V první části je popsaná teorie, vymezení základních pojmů. Ve druhé, empirické části bakalářské práce se zabývám pomocí hypotéz, které jsem ...
 • Verifikace rukopisu a podpisu 

  Beránek, Jan
  Tato práce se zabývá metodami verifikace ručně psaného podpisu a rukopisu. Shrnuje a popisuje některé užívané techniky a odkazuje na příslušnou literaturu. Dalším tématem práce je návrh a implementace jednoduché aplikace ...