Now showing items 1-2 of 2

  • Povrchové plazmonové rezonance na koloidních nanočásticích 

    Beránek, Jiří
    Předkládaná diplomová práce se zabývá lokalizovanými povrchovými plazmony (LSP) na koloidních nanočásticích. Byla provedena experimentální měření a teoretické simulace odezvy nanočástic v dalekém poli způsobené těmito ...
  • Studium růstu ultratenkých vrstev Au 

    Beránek, Jiří
    Obsahem této práce je studium růstu ultratenkých vrstev zlata. Vrstvy byly připraveny metodou molekolární svazkové epitaxe (Molecular beam epitaxy - MBE) v podmínkách ultravysokého vakua na různě modifikované křemíkové ...