Now showing items 1-9 of 9

 • Analýza časové řady odtoku odpadní vody z tlakové kanalizace 

  Ambrož, Martin
  Práce se zabývá analýzou časové řady odtoku odpadní vody z tlakové stokové sítě a podrobným statistickým vyhodnocením v obci Štěpánovice. V rámci práce bylo provedeno podrobné vyhodnocení změřené časové řady průtoků po ...
 • Analýza stáří vody v tlakové stokové síti 

  Kolková, Hana
  Tato bakalářská práce se zabývá stářím vody v tlakových stokových sítích. Blíže se zaměřuji na 3 zásadní problémy, které jsou vysokým stářím vody způsobeny – korozi, plyny v potrubí, zhoršenou jakost vody. Dále se práce ...
 • Dešťové nádrže na stokových sítích 

  Oháňka, Tomáš
  Bakalářská práce se zabývá problematikou provozování a navrhování dešťových nádrží na stokových sítích. Popisuje účel, funkci a využití dešťových nádrží, jejich rozdělení, vybavení, stavební řešení a konstrukce. Dále jsou ...
 • Navrhování alternativních způsobů odvádění odpadních vod z obcí 

  Lazur, Tomáš
  Bakalářská práce je rešerší venkovních podtlakových a tlakových systémů stokových sítí, objasňuje principy fungování jednotlivých částí systémů, popisuje jejich jednotlivé prvky a dává přehled o možných teoretických způsobech ...
 • Navrhování tlakových stokových sítí 

  Macsek, Tomáš
  Práca sa zaoberá návrhom tlakových stokových sietí. Sumarizuje všeobecné návrhové znalosti o tlakovej kanalizácií a čerpacích staniciach, sumarizuje technické požiadavky českých vodárenských spoločností na tlakové stokové ...
 • Studie odkanalizování obce Nasavrky 

  Sedláček, Ondřej
  Autor diplomové práce předkládá studii variant řešení odvádění splaškových vod v obci Nasavrky. Na základě místního šetření provádí návrh gravitační, tlakové a podtlakové kanalizace pro zájmové území. Zabývá se problematikou ...
 • Studie variant odkanalizování vybrané obce 

  Marková, Lada
  Předmětem diplomové práce je studie variant odkanalizování obce Nezamyslice gravitační, tlakovou a podtlakovou kanalizací. Navržená variantní řešení jsou následně technicko-ekonomicky posouzena.
 • Variantní řešení odkanalizování obce Dětkovice 

  Vrána, Radek
  Cílem této diplomové práce je vypracování studie variantního řešení odkanalizování obce Dětkovice. První část pojednává o důvodech této práce a zájmové lokalitě. V další části se práce zabývá popisem stávajícího stavu a ...
 • Vyhodnocení provozu tlakové kanalizace vybrané obce 

  Ambrož, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá popisem tlakového systému stokových sítí. Především se zaměřuje na statistické vyhodnocení provozu tlakové kanalizace v obci Káraný, kde byl vyhodnocován průtok odpadní vody a tlak na síti.