Now showing items 1-4 of 4

 • Konkurenční strategie firmy 

  Beránek, Lukáš
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou tvorby konkurenčních strategií pro společnost působící ve službách. Cílem práce je navrhnout konkurenční strategii vybrané společnosti s ohledem na současný stav jejího celkového ...
 • Návrh elektronického obchodu pro firmu 

  Beránek, Lukáš
  Práce se zabývá návrhem elektronického obchodu pro servis s autoskly jako možnost jeho propagace na internetu. V práci jsou vysvětleny základní pojmy související s elektronickými obchody a popsána specifika internetového ...
 • Rozvoj konkurenceschopnosti podniku 

  Horák, Tomáš
  Diplomová práce řeší problematiku posilování konkurenceschopnosti společnosti QUALITY GELATO DOLCE S.R.O., která provozuje cukrárny pod obchodním jménem AIDA. Teoretická část práce se zabývá poznatky z odborné literatury, ...
 • Výroba pneumatik 

  Beránek, Lukáš
  Cílem této bakalářské práce je popsat výrobu pneumatik a jejich konstrukci. Její součástí je také popsat moderní trendy ve výrobě a nastínit budoucnost pneumatik.