Now showing items 1-9 of 9

 • Druhy cen na trhu s nemovitostmi 

  Beránková, Martina
  Cílem mé diplomové práce je nastínit problematiku zjištění cen a rozdílů mezi cenami na trhu s nemovitostmi, a také ujasnit základní pojmy z oblasti oceňování nemovitosti a trhu s nemovitostmi. V úvodu práce definuji ...
 • Formy a zdroje financování bydlení 

  Hanulíková, Marie
  Bakalářská práce se věnuje formám a způsobům, jakými lze financovat vlastní bydlení. Cílem práce je získání poznatků o možnostech, které se nabízejí k financování bydlení a jejich následná aplikace. První část je zaměřena ...
 • Hodnocení efektivnosti investičního projektu při respektování ekonomického rizika 

  Jiráský, Jakub
  Diplomová práce je zaměřena na hodnocení efektivnosti investičního projektu při respektování ekonomického rizika. Principem pro zpracování práce je charakteristika investičního projektu, analyzování a hodnocení efektivnosti ...
 • Komparativní určení hodnoty nemovitosti podle požadavku zadavatele 

  Waldhansová, Jana
  Cílem této práce je určení hodnoty vybrané nemovitosti pomocí obecně známých metod oceňování. Jako konkrétní případ způsobu určení hodnoty nemovitosti podle požadavku zadavatele je stanovení odhadu předpokládané obvyklé ...
 • Možnosti financování stavební investice v obci 

  Maturová, Vladimíra
  Tuto bakalářskou práci „Možnosti financování stavební investice v obci“ jsem rozdělila na dvě části, na část teoretickou a praktickou. V teoretické části se zabývám definováním investic, finančními zdroji a mimo jiné i ...
 • Možnosti určování cen nemovitostí pro nebankovní účastníky finančního trhu 

  Gořalík, Martin
  V Diplomové práci je řešena problematika stanovování cen nemovitostí pro nebankovní účastníky finančního trhu. Zásadně je vymezeno prostředí nebankovních účastníků finančního trhu včetně popisu a rozdělení. V přehledu jsou ...
 • Řízení projektu výstavby 

  Kuchařík, Jan
  Předložená práce se zabývá Řízením projektu výstavby. Teoretická část je zaměřena na životní cyklus projektu a jeho fáze. Popisuje se postup plánování času a tvorba harmonogramu výstavby. V závěru teoretické části je ...
 • Stanovení výše pojistného plnění za škodu na rodinném domě v Hronově způsobenou tíhou sněhu 

  Beránková, Martina
  Cílem mé diplomové práce je nastínit problematiku likvidace pojistných událostí, stanovit výši pojistného plnění za škodu způsobenou tíhou sněhu a také ujasnit základní pojmy z oblasti oceňování nemovitostí. V úvodu práce ...
 • Stavební zakázka a současná hospodářská situace 

  Šumichrastová, Ivana
  Cieľom bakalárskej práce je zmapovanie súčasnej hospodárskej situácie a jej vplyv na stavebníctvo na Slovensku a Česku v krízových rokoch. Ďalšou časťou je zanalyzovanie vybraného stavebného podniku v kritickom období. ...