Now showing items 1-8 of 8

 • Analýza výkonnosti v IP průmyslových komunikačních sítích 

  Beran, Jan
  S rostoucím počtem řídicích systémů a jejich distribuovanosti získávájí komunikační sítě na důležitosti a objevují se nové výzkumné trendy. Hlavní problematikou v této oblasti, narozdíl od dřívějších řídicích systémů ...
 • Bateriově napájený koncentrátor dat s mikrokontrolérem 

  Andrýs, Jiří
  V návrhu jsou uvedeny postupy pro omezení energetické spotřeby bateriových zařízení. Je implementováno sofwarové SPI pro MMC kartu a souborový systém FAT16 bez rozšíření VFAT (Virtual File Allocation Table) – LFN (Long ...
 • Bezpečné aplikace s mikrokontroléry 

  Nacev, Nikola
  Záměrem této práce byly popsat metody návrhu bezpečných systémů, provést analýzu vzniku možných poruch v mikrokontrolérech při dlouhodobém provozu, popsat softwarové a hardwarové metody detekce poruch a aplikovat March ...
 • Decentralizovaný systém řízení vytápění budov 

  Kopeček, Petr
  Předmětem této diplomové práce je návrh systému regulujícího vytápění budov. Cílem bylo vytvořit univerzální systém, který může být přizpůsoben konkrétním požadavkům při současné minimalizaci nákladů. Byly navrženy hardwarové ...
 • Mikroprocesorový systém pro řízení robota 

  Novotný, Peter
  Táto práca sa zaoberá riadením modelu priemyselného manipulátoru pomocou mikroprocesorového systému. Prvá časť sa venuje oboznámeniu s problematikou riadenia manipulátorov a fungovania servomotorov. Druhá časť obsahuje ...
 • Předzpracování dat 

  Vašíček, Radek
  Tato diplomová práce se zaměřuje na problematiku předzpracováním dat. První část se zabývá přehledem a popisem charakteristických testů pro popis atributů, metodami pro práci s daty a atributy. Druhá část práce se popisuje ...
 • Systém pro komunikaci mezi vozítkem a počítačem PC 

  Petrov, David
  Bakalářská práce řeší problematiku komunikace mezi vozítkem a počítačem. Obsahuje rozbor možných způsobů přenosů povelů z počítače PC do mobilního robota (vozítka). Pro výsledné řešení jsou zvoleny bezdrátové hybridní ...
 • Zabezpečená síť založená na zařízeních firmy CISCO 

  Wagner, Zdeněk
  V práci je řešena problematika Virtuálních privátních sítí (VPN) na současných i starších protokolech a uvedené různé možnosti jejich využití. Mezi nejzajímavější by mohly patřit části věnované různým způsobům využití VPN ...