Now showing items 1-1 of 1

  • Marketingové nástroje posilování konkurenceschopnosti 

    Beran, Jaromír
    Bakalářská práce se zaměřuje na návrh marketingových nástrojů, které povedou k posílení konkurenceschopnosti společnosti Goled s.r.o. na online trhu s LED osvětlením při její expanzi na zahraniční trh. Nejprve je analyzována ...