Now showing items 1-5 of 5

 • Analýza Komerční banky, a.s. 

  Šimek, Tomáš
  Tato bakalářská práce je zaměřena na analýzu Komerční banky, a.s. čerpající z informací a účetních výkazů předložených výše zmiňovanou firmou, která je součástí mezinárodní skupiny Société Générale. Obsah práce je pohledem ...
 • Analýza navigačních systémů ve vozidlech 

  Beran, Pavel
  Tato diplomová práce pojednává o základních způsobech navigace. Podrobněji se věnuje satelitním navigacím a navigacím pomocí mobilního telefonu. V práci je vysvětlen princip příjmu signálu, určení polohy a práce s jednotlivými ...
 • Modifikace upínací části zkušebního zařízení RUMUL Cracktronic 160 

  Beran, Pavel
  Tato diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem nových upínacích čelistí zkušebního stroje RUMUL Cracktronic 160, který je používán v únavové laboratoři Ústavu konstruování FSI VUT v Brně. Očekávaným přínosem nového ...
 • Navigační systémy ve vozidlech 

  Beran, Pavel
  Tato bakalářská práce pojednává o satelitní navigaci a navigaci pomocí mobilního telefonu. Nalezneme zde základní vysvětlení obou technologií a jejich princip funkce. Druhá část práce obsahuje samotné měření s navigacemi. ...
 • Rekonstrukce chatu v onlinových hrách 

  Beran, Pavel
  Žijeme v moderní době. Informační technologie v mnoha různých formách nás zcela obklopují. Díváme se na filmy, brouzdáme internetem, hrajeme videohry a provádíme mnoho dalších aktivit, které po nás zanechávají stopu v ...