Now showing items 1-2 of 2

  • Internetové ovládání modelu pomocí PLC a Raspberry-Pi 

    Kozovský, Matúš
    Práca sa zaoberá možnosťou vzdialeného programovania priemyselných zariadení PLC alebo HMI, prípadne iných zariadení podobného účelu , ako aj možnosťou vzdialeného monitorovania ich stavov. Práca tiež obsahuje prehľad ...
  • Řídicí systém pro automatické montážní pracoviště 

    Jakeš, Libor
    Tato diplomová práce se zabývá naprogramováním řídicího systému pro automatizované montážní pracoviště zadních opěradel do osobních aut. V teoretické části je popis stanoviště, PLC, robota, elektrický utahováku a inteligentní ...