Now showing items 1-1 of 1

  • Podnikatelský záměr - vytvoření masérského studia 

    Beranová, Petra
    Cílem diplomové práce je návrh na vybudování nového masérského studia v konkrétní lokalitě. Výsledný podnikatelský záměr vychází z celkové analýzy trhu, jak z hlediska potencionálních zákazníků, tak i stávající konkurence. ...