Now showing items 1-4 of 4

 • Luxmetr 

  Vítek, Jiří
  Tato práce se zabývá metodou měření pracovního osvětlení a návrhem jednoduchého luxmetru s rozsahem měření 50 – 1000 lx. Práce obsahuje podrobný popis jednotlivých detektorů, návrh zapojení včetně popisu jednotlivých ...
 • Mapování elektromagnetických polí v biologických tkáních 

  Bereznanin, Martin
  Hlavním cílem této studie je seznámit se s teorií elektromagnetického pole a vytvořit modelovou studii šíření velmi krátkých vln v biologických tkáních. Dalším bodem této práce je zjistit velikost měrného absorbovaného ...
 • Modelování elektromagnetických polí v biologoických tkáních 

  Bereznanin, Martin
  Hlavním cílem této studie je seznámit se s teorií elektromagnetického pole a vytvořit modelovou studii šíření velmi krátkých vln v biologických tkáních. Dalším bodem této práce je zjistit velikost měrného absorbovaného ...
 • Spektrální analýza zvuků v prostorové akustice 

  Port, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou prostorové akustiky a je zaměřena na veličiny popisující hluk. Jsou zde rozebrány metodiky měření hluku v návaznosti na normy platné v České republice. V dalších kapitolách ...