Now showing items 1-4 of 4

 • Návratnost investic spojených s výstavbou bytového domu v Brně. 

  Hovorková, Kamila
  Tato diplomová práce je zaměřena na návratnost investic spojených s výstavbou bytového domu v Brně. Nejprve autor zjistí veškeré náklady spojené s výstavbou bytového domu. Následně bude bytový dům oceněn, a to jak jako ...
 • Ocenění výše škody způsobené povodní na rodinném domě ve Velkém Poříčí 

  Berger, Patrik
  Diplomová práce se zabývá problematikou stanovení výše pojistného plnění na rodinném domě zasaženém povodní. Cílem této práce je nejdříve přiblížit pojmy související s oceňováním a pojišťovnictvím. Dále ocenit nemovitou ...
 • Organizace projektu výstavby 

  Berger, Patrik
  Téma bakalářské práce je Organizace projektu výstavby. Teoretická část práce je zaměřena na přiblížení základních pojmů projektového řízení. Praktická část se zabývá organizací projektu výstavby, který je celý financován ...
 • Řízení stavební zakázky 

  Berger, Patrik
  Tato práce se zabývá tématem přípravy a řízení stavební zakázky. V teoretické části je obecně popsána definice termínu projekt, následně řízení projektů a vedení lidí. V praktické části představím investora a zhotovitele ...