Now showing items 1-20 of 38

 • 3D model dřevěného kostela sv. Paraskivy v Blansku 

  Michalková, Jana
  Předmětem této diplomové práce je zaměření a vyhotovení 3D modelu historické budovy. Pro tyto účely byl vybrán dřevěný kostel sv. Paraskivy v Blansku. Na úvod se práce zabývá historií a popisem kostela. Následuje popis ...
 • 3D model obce Kojkovice u Třince 

  Szturc, Krzysztof
  Tématem této práce je tvorba 3D modelu části obce Kojkovice u Třince. Je popsán postup měření a zpracování naměřených dat. Dále je podrobně uveden postup tvorby TIN z dat naměřených i z dat ZABAGED poskytnutých ČÚZK. Model ...
 • Dokumentace stavebního objektu 

  Machová, Miroslava
  Predmetom diplomovej práce bolo geodetické zameranie skutočného stavu objektu s historickým významom v obci Vikantice a následne vyhotovenie výkresovej dokumentácie a 3D modelu tohto objektu. Účelom bolo vytvoriť dokumentáciu ...
 • Historický vývoj vybraných parcel v katastrálním území Slatina 

  Klinčík, Radoslav
  Úkolem bakalářské práce bylo zaměření aktuálního stavu polohopisu v zadaném katastrálním území Slatina a porovnání zaměřeného stavu polohopisu s platným stavem katastrální mapy. Bakalářská práce se také zabývá historickým ...
 • Obnova katastrálního operátu přepracováním v katastrálním území Šošůvka 

  Lisoňková, Lucie
  Diplomová práce se zabývá obnovou katastrálního operátu v katastrálním území Šošůvka. Přepracování analogové mapy v sáhovém měřítku na mapu digitalizovanou probíhá v intravilánu katastrálního území. Extravilán byl přepracován ...
 • Obnova katastrálního operátu přepracováním v katastrálním území Šošůvka 

  Bachůrková, Vendula
  Diplomová práce je zaměřena na tvorbu katastrální mapy digitalizované v části katastrálního území Šošůvka. V extravilánu obce Šošůvka je z 53 % celého katastrálního území platná digitální katastrální mapa, která vznikla ...
 • Obnova katastrálního operátu v katastrálním území Lomnice u Tišnova 

  Svobodová, Veronika
  V této diplomové práci je popsán postup při obnově katastrálního operátu přepracováním. Přepracovávané katastrální území je Lomnice u Tišnova, přesněji její intravilán, ve kterém je doposud platná mapa v měřítku 1 : 2880. ...
 • Obnova katastrálního operátu v katastrálním území Lomnice u Tišnova 

  Tolášová, Pavlína
  Diplomová práce se zabývá obnovou katastrálního operátu přepracováním analogové mapy v měřítku 1:2 880 v katastrálním území Lomnice u Tišnova. Jelikož extravilán byl již přepracován na základě komplexních pozemkových úprav, ...
 • Obnova mapováním v katastrálním území Senetářov 

  Bednář, Adam
  Tato diplomová práce pojednává o obnově katastrálního operátu. Blíže rozebírá všechny etapy obnovy. Tyto etapy jsou demonstrovány na jednom náčrtu katastrálního území Senetářov. Na základě získaných výsledků je vyhotovena ...
 • Ověření homogenity katastrální mapy v katastrálním území Blansko 

  Blažková, Kamila
  Bakalářská práce se zabývá ověření homogenity katastrální mapy v katastrálním území Blansko, v části zmapované podle instrukce A. Homogenita byla ověřovaná nezávislým měřením na jednoznačně identifikovatelné body v intravilánu ...
 • Ověření kvality katastrální mapy v katastrálním území Heroltice u Tišnova 

  Mikošková, Tereza
  Diplomová práce se zabývá ověřením kvality katastrální mapy v katastrálním území Heroltice u Tišnova. Předmětem práce je zaměření především znatelných hranic pozemků a obvodů budov v části intravilánu obce Heroltice a ...
 • Ověření kvality katastrální mapy v katastrálním území Heroltice u Tišnova 

  Mrázková, Veronika
  Diplomová práce se zabývá ověřením kvality platné katastrální mapy v katastrálním území Heroltice u Tišnova. V rámci práce byly zaměřeny především znatelné hranice pozemků a obvody budov a zjištěný skutečný stav byl porovnán ...
 • Ověření kvality katastrální mapy v katastrálním území Křtěnov u Olešnice 

  Ondrůšková, Hana
  Diplomová práce se zabývá ověřením kvality digitalizované katastrální mapy v katastrálním území Křtěnov u Olešnice nacházející se v Jihomoravském kraji v bývalém okrese Blansko. Zaměřené znatelné hranice jsou porovnány s ...
 • Ověření kvality katastrální mapy v katastrálním území Křtěnov u Olešnice 

  Žižlavská, Tereza
  Práce se zabývá ověřením kvality katastrální mapy v digitální formě v katastrálním území Křtěnov u Olešnice, která vznikla obnovou katastrálního operátu přepracováním v roce 2012. V terénu bylo zaměřeno co největší množství ...
 • Posouzení přesnosti orientačních plánů sídel 

  Konečný, Michal
  Predmetom tejto diplomovej práce je posúdenie presnosti orientačných plánov sídiel. Príslušné analytické práce sú prevedené na dostupných historických kartografických dielach s územia Senice a okolia. V teoretickej časti ...
 • Přepracování katastrálního operátu v katastrálním území Blansko 

  Martinková, Ludmila
  Diplomová práce se zabývá obnovou katastrálního operátu přepracováním v části katastrálního území Blansko. Předmětem přepracování je katastrální mapa vyhotovená podle Instrukce A, výsledkem je koncept digitální katastrální ...
 • Přepracování katastrálního operátu v katastrálním území Zakřany 

  Buršíková, Monika
  Tato práce pojednává o přepracování katastrálního operátu v katastrálním území Zakřany. Zájmovým územím je pouze intravilán obce Zakřany. Extravilán byl přepracován na základě komplexních pozemkových úprav a jejich výsledkem ...
 • Přepracování katastrálního operátu v katastrálním území Zakřany 

  Šimečková, Radka
  Diplomová práce se zabývá obnovou katastrálního operátu přepracováním v katastrálním území Zakřany. Týká se konkrétně intravilánu této obce, kde je doposud platná katastrální mapa v analogové podobě vzniklá v době ...
 • Revize katastru nemovitostí v katastrálním území Jundrov 

  Kubíčková, Alena
  Tato práce pojednává o provedení revize údajů katastru nemovitostí v katastrálním území Jundrov. Zájmovým územím je pouze část katastrálního území stanovená Katastrálním pracovištěm Brno – město. Revize údajů katastru ...
 • Tvorba účelové mapy v systému Microstation 

  Ondová, Natálie
  Bakalářská práce se zaměřuje na vytvoření účelové mapy sídliště v městské části Brno-Vinohrady. Na základě podkladů a materiálů bylo provedeno měření v terénu pomocí vhodně zvolených měřických metod. Následnými výpočty ...