Now showing items 1-8 of 8

 • Databázová aplikace v jazyce JAVA 

  Bernát, Michal
  Táto práca sa zaoberá problematikou databázového systému MySQL a jeho prepojenia s programovým prostredím JAVA. Pojednáva o realizácii aplikácie s možnosťou editácie údajov tabuliek databáze. V teoretickej časti najskôr ...
 • Implementace knihovny UMTS do prostředí NS2 

  Bernát, Michal
  Práce se v první části zaměřuje na výzkum a zpracování současných IPTV technologií v klasických a mobilních sítích. Porovnává jejich jednotlivé výhody a nevýhody a vytváří přehled nad současnou nabídkou českých i světových ...
 • Modelování prostorové akustiky 

  Bernát, Michal
  Tato práce se zabývá geometrickými modelovacími metodami a jejich implementací v~prostředí Octave (Matlab), které je pro praktickou realizaci ideální. V první části je práce zaměřena na velmi zjednodušenou metodu zrcadlových ...
 • Optimalizace pracoviště montáže v předvýrobě za použití principů štíhlé výroby 

  Škrdla, Michal
  Tato diplomová práce mapuje současný stav montážního pracoviště předvýroby v daném podniku. S využitím principů štíhlé výroby popisuje a následně eliminuje veškeré formy plýtvání, které se na pracovišti vyskytují. Součástí ...
 • Optimalizace procesů montážní dílny 

  Bernát, Michal
  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou a optimalizací procesů montážní dílny ve firmě Alca plast s.r.o. V teoretické části popisuju metody procesní analýzy, modelováním procesů a způsobů jejich optimalizací. V analytické ...
 • Stanovení hodnoty společnosti Baťa, a.s 

  Procházka, Michal
  Předmětem diplomové práce je ocenění společnosti BAŤA, a.s., a to za použití výnosových metod ocenění. Práce je rozdělena do dvou částí, teoretické a praktické. Teoretická část práce se věnuje popisu základních pojmů, ...
 • Zabezpečení datové komunikace s ochranou soukromí 

  Bernát, Michal
  Táto práca pojednáva o možnosti zaistenia bezpečnosti, integrity a autenticity dátovej komunikácie s ohľadom na súkromie užívateľov. V tejto práci sú popísané základy smart grid sietí spolu s možnosťami stávajúcich foriem ...
 • Zavádění systému řízení kvality pro projekt Metro Londýn v OTIS a.s. 

  Bernát, Michal
  Diplomová práce se zabývá zaváděním systému řízení kvality pro projekt Metro Londýn realizované firmou Otis a.s. V teoretické části jsou popsány nástroje řízení kvality. V analytické části jsou zmapovány procesy projektu ...