Now showing items 1-2 of 2

  • Femto buňky v mobilních sítích nových generací 

    Bernkopf, Jan
    Tato práce se zabývá teoretickým rozborem LTE sítí a Femto buněk. Rozebírá jejich modulační a přenosové techniky, jejich výkon a v neposlední řadě implementaci Femto buněk do LTE makrovrstvy. Dále popisuje riziko interferencí ...
  • Lokalizace akustických zdrojů metodou TDOA 

    Bernkopf, Jan
    Práce se zabývá teoretickým a praktickým řešením akustické lokalizace metodou TDOA. Rozvádí návrh schémat pro vysílač a přijímač. Dále uvádí způsob komunikace mezi procesorem, který vyhodnocuje přijatý signál, a počítačem, ...