Now showing items 1-2 of 2

  • Stanovení závislostí pro vyhodnocování výsledků měření tuhosti pryžového kloubu 

    Beseda, Vojtěch
    Diplomová práce se zabývá stanovením závislostí pro vyhodnocování výsledků měření tuhosti pryžového kloubu. Vlastnostem, použitím a chováním pryže je věnována první část práce. Navazuje část, kde je uveden popis problému ...
  • Technologie broušení 

    Beseda, Vojtěch
    Bakalářská práce se zabývá technologií broušení. Teorii broušení je věnována první část. Navazuje část, kde jsou uvedeny výběry brousicích strojů z databází a katalogů výrobců. Na závěr je uvedena ukázka využití brousicího ...