Now showing items 1-2 of 2

  • LABORARTORY BRNO 

    Betlach, Jiří
    Práce se zabývá návrhem zástavby nároží ulic Koliště a Milady Horákové v Brně.
  • PROMĚNA AREÁLU BRNĚNSKÝCH VELETRHŮ 

    Betlach, Jiří
    Cílem práce je ověření možnosti rozšiřování kapacity města ve vnitřním městě.