Now showing items 1-2 of 2

  • Bezpečné objevování sousedů 

    Bezdíček, Lukáš
    Tato zpráva se zabývá návrhem a vývojem ucelené implementace protokolu SEND pro operační systémy GNU/Linux. První část dokumentu obsahuje popis protokolů ND a SEND. Druhá část dokumentu definuje možné bezpečnostní hrozby ...
  • Vzdálená správa unixového směrovače pomocí protokolu XMPP/Jabber 

    Bezdíček, Lukáš
    Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a implementací modulárního klienta protokolu XMPP/Jabber pro interpretaci příkazů určeného pro operační systém OpenWrt. Práce obsahuje informace o protokolu XMPP/Jabber a operačním ...