Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh marketingové strategie realitní kanceláře CENTURY 21 Subvenio, s.r.o. 

    Bezděková, Veronika
    Diplomová práce se zabývá marketingem, který je ve společnosti CENTURY 21 Subvenio, s.r.o. uplatňován. Cílem je analyzovat stávající marketingové aktivity společnosti a na základě výsledků této analýzy navrhnout nová řešení. ...
  • Rizika marketingových aktivit na internetu 

    Bezděková, Veronika
    Diplomová práce se zabývá problematikou rizik pojicích se s marketingovými aktivitami vybrané společnosti. Teoretická část definuje pojmy související s marketingem a riziky. Praktická část se zabývá samotnou analýzou rizik ...