Now showing items 1-2 of 2

  • Bezpečnost pásové pily 

    Bezrodný, Roman
    V této diplomové práci jsou shrnuty současné legislativní požadavky plynoucí ze směrnic Evropského parlamentu a Rady a legislativních požadavků České Republiky v oblasti řezných strojů, se zaměřením na pásové pily. Následně ...
  • Pásový dopravník pro recyklované kamenivo 

    Bezrodný, Roman
    Tato bakalářská práce pojednává o problematice pásového dopravníku pro přepravu recyklovaného kameniva v šikmém směru. V této práci je proveden funkční výpočet pásového dopravníku dle zadaných parametrů, určení hlavních ...