Now showing items 1-2 of 2

  • Marketingové řízení firmy 

    Hojstričová, Ivana
    Diplomová práca sa zameriava na analyzovanie marketingového riadenia firmy Diplomat Dental s.r.o. Cieľom práce je analyzovanie uplatnenia marketingového riadenia vo firme a vzhľadom na zistené skutočnosti navrhnúť riešenia, ...
  • Použití regresní analýzy k určení bodu zvratu 

    Kašpar, Michal
    Bakalárska práca sa zameriava na strojné vybavenie firmy Chirana-Dental, s.r.o., konkrétne štyri výrobné linky. Teoretické poznatky o štatistických metódach aplikuje na výnosy a náklady týchto štyroch strojov a nachádza ...