Now showing items 1-20 of 32

 • Analýza výhledu řidiče z vozidla 

  Lažek, Jan
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou výhledu řidiče z vozidla, respektive měření polí výhledů a mrtvých úhlů, v oblasti 360° kolem vozidla. První část práce je věnována teoretickému popisu výhledu z vozidla. Čtenář ...
 • Comparison of Halogen and Xenon Headlamps in Terms of Pedestrians’ Visibility 

  Bradáč, Albert; Semela, Marek; Škoda, Jan; Sumec, Stanislav; Kledus, Robert; Bilík, Martin (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2015)
  This case study presents a comparison of visibility and recognisability (discernibility) of objects – pedestrians – on the road in rural areas at night on encounter with low beam headlights fitted with halogen lights and ...
 • Comparison of Utilization of Conventional and Advanced Methods for Traffic Accidents Scene Documentation in the Czech Republic 

  Stáňa, Ivo; Tokař, Stanislav; Bucsuházy, Kateřina; Bilík, Martin (Elsevier, 2017-05-11)
  Documentation of the traffic accidents scene is one of the main assumptions and input facts for subsequent accident process analysis. This contribution points out major deficiencies (especially lower accuracy and efficiency) ...
 • Crashday 2016 – nárazové zkoušky vozidel 

  Bilík, Martin; Belák, Michal; Bradáč, Albert; Bucsuházy, Kateřina; Křižák, Michal; Mikulec, Roman; Semela, Marek; Stáňa, Ivo; Tokař, Stanislav; Vémola, Aleš (Akademické nakladatelství CERM, 2017-07)
  Akce Crashday 2016 byla vyvrcholením několikaletých příprav Ústavu soudního inženýrství Vysokého učení technického v Brně, jejichž cílem bylo vyvinout a připravit vybavení pro realizaci a sběr dat při nárazových zkouškách ...
 • Dokumentace brzdných stop pomocí fotoaparátu 

  Kopecký, Štěpán
  Diplomová práce se zabývá měřením a vyhodnocením brzdných stop u vozidel vybavených systémem ABS. Výsledek práce by měl přispět ke zlepšení kvality pořizování fotodokumentace brzdných stop a k vytvoření postupu, který by ...
 • Konstrukce malé CNC frézky 

  Jagoš, Roman
  Tato diplomová práce se zabývá stavbou malých CNC frézovacích strojů, a porovnáním CNC stolních frézek na světovém trhu. Dále je provedeno konstrukční řešení malé CNC frézky na základě využití současných a moderních trendů, ...
 • Konstrukce malého CNC soustruhu 

  Podloucký, Milan
  Cílem této diplomové práce je konstrukce malého CNC soustruhu ideálního převážně pro malé série menších obroků či pro učební potřeby. V první části práce je provedena obecná rešerše obsahující technologii soustružení, ...
 • Konstrukce podavače tyčového materiálu pro CNC soustruh 

  Voda, Pavel
  Cílem této práce Konstrukce podavače tyčového materiálu pro CNC soustruh je rešerše výměny obrobků a automatických podavačů tyčí. Nejdůležitějším cílem ale je provedení konstrukce podavače dle zvolených parametrů. První ...
 • Konstrukce sloupové vrtačky 

  Matoušek, Kamil
  Předmětem této závěrečné práce je provést návrh konstrukce sloupové vrtačky. V první části je uveden popis sloupové vrtačky. V druhé části je provedena rešeršev oblasti strojů dostupných na současném trhu. Na základě této ...
 • Konstrukce soustruhu 

  Stránský, Miroslav
  Předmětem této bakalářské práce je konstrukce soustruhu. První část této práce obsahuje stručný přehled soustruhů a jejich hlavních částí, používaných v současné době. Druhá část této práce obsahuje volbu základních ...
 • Konstrukce vřetene soustruhu 

  Švarc, Pavel
  Bakalářská práce je zaměřena na jednu z nejdůležitějších částí soustruhu – vřeteno. Je rozdělena do dvou hlavních částí. První část je zaměřena na krátkou rešerši, která obsahuje obecné informace o vřetenech. Pojednává o ...
 • Konstrukční návrh brusky pro ostření pilových kotoučů 

  Hynšt, Tomáš
  Práce se zabývá návrhem konstrukce poloautomatické brusky pro pilové kotouče s SK plátky. Cílem je vytvořit detailní návrh konstrukce poloautomatické brusky, určené pro poloprofesionální použití. Před tvorbou návrhu ...
 • Lokální větrání 

  Bilík, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou lokálního větrání, především variantou lokálního odsávání. Na začátku práce jsou uvedeny důvody, proč je větrání důležité. Jsou zde vyjmenovány i některé požadavky na větrání ...
 • Malá vrtná souprava pro vrtání studní 

  Volec, Martin
  Cílem této diplomové práce je návrh konstrukce malé vrtné soupravy pro vrtání studní. Vrtná souprava bude sloužit k vrtání studní do průměru 200 mm technologií rotačním vrtáním s vodním výplachem. V první části práce je ...
 • Mapování prostředí 

  Juriga, Jakub
  Tato bakalářská práce se zabývá různými možnostmi a metodami dostupnými pro zkoumání zejména podvodního prostředí. Po srovnání jednotlivých metod je práce zaměřena především na sonary a echoloty, od jejich historie, přes ...
 • Mobilní zařízení pro pohyb v nebezpečném prostředí 

  Bartušek, Jakub
  Práce se zabývá návrhem mobilního robotu pro pohyb v neznámém prostředí. Úvod práce se věnuje rešerši v oblasti možností konstrukce mobilních robotů, vhodných typů senzorů, algoritmům pro plánování trasy a řízení robotu. ...
 • Modulární systém lineární osy 

  Chlapečka, Tomáš
  Tato práce obsahuje konstrukční návrh lineární osy o zdvihu 800mm a maximálním zatížením 800N. Dále tato práce obsahuje sestavení modulárního systému lineární osy vycházejícího z tohoto konstrukčního návrhu. Lineární osu ...
 • Možnosti zjišťování vlivu elektronických stabilizačních systémů podvozku na jízdní dynamiku vozidla 

  Bilík, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá možnostmi zjišťování vlivu elektronických stabilizačních systémů podvozku na jízdní dynamiku vozidla. V úvodní části je proveden teoretický rozbor jízdní dynamiky vozidel. Dále je proveden ...
 • Návrh dolní končetiny testovací figuríny pro nárazové zkoušky 

  Maršálek, Petr
  Tato diplomová práce je věnována tématu návrhu modelu dolní končetiny nárazové figuríny. Práce se zabývá historickým vývojem nárazových figurín až do současnosti, z jakého materiálu jsou vyrobeny a jaká je jejich vize do ...
 • Návrh malého podkopu 

  John, Václav
  Hlavní náplní bakalářské práce je návrh podkopu za malotraktor. První část práce se zabývá principem podkopu. V druhé části byly uvažovány různá řešení jednotlivých komponent. Ve třetí části jsou uvedené základní výpočty ...