Now showing items 1-2 of 2

  • Analýza reakčních dob na základě měření v reálném silničním provozu 

    Bilík, Tomáš
    Tato diplomová práce se zabývá reakční dobou řidičů v podmínkách reálného silničního provozu. V rámci analýzy současného stavu poznání je uveden rozbor problematiky reakčních dob, zejména se jedná o různé definování pojmu ...
  • Marketingový mix podniku 

    Bilík, Tomáš
    Diplomová práce se zaměřuje na návrh marketingového mixu restaurace Sherwood. V teoretické části jsou uvedeny definice základních pojmů marketingu a marketingového mixu. Analytická část práce obsahuje analýzy vnějšího a ...