Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh informační podpory programu Erasmus 

    Šlechta, Jan
    Tato diplomová práce popisuje reengineering procesního rámce programu Erasmus a návrh konceptuálního řešení jeho informační podpory. Analytická část se soustřeďuje na popis aktuálního stavu programu Erasmus a evropského ...
  • Správa a konfigurace VoIP ústředny Asterisk 

    Binder, Tomáš
    Diplomová práce se zabývá VoIPovu softwarovou ústřednou Asterisk. Jsou zde popsány její možnosti a způsoby její konfigurace. Zvláštní pozornost je věnována porotokolu SIP, který popsán v jedné z kapitol. V rámci diplomové ...