Now showing items 1-15 of 15

 • Adaptace zámku Brtnice 

  Kovács, Július
  Základným cieľom adaptácie zámku je začlenenie zámku do rozvoja turizmu v regióne a zároveň zatraktívnenie zámku a historického mesta pre obyvateľov. Areál vlastného zámku je funkčne rozčlenený do troch centier. Prvé ...
 • Alternativní návrh koncertního sálu v Brně - Janáčkovo kulturní centrum 

  Fikejs, Oldřich
  Filharmonie Brno sklízí úspěchy po celém světě od Londýna po Tokio, ale ve svém domovském městě má k dispozici pouze malý sál s nevyhovující akustikou pro plnohodnotné symfonické koncerty. Snahy o vystavění důstojného ...
 • Bratislava a Prešpurk, profanní sacrum 

  Bažíková, Mária
  Predmetom diplomovej práce bolo ideologické spracovanie architektonickej štúdie objektu profánneho sacra-civiléno chrámu. Návrh nadväzuje na spracovanú urbanistickú koncepciu rekultivácie podhradia - územia historickej ...
 • Brno – Staré a nové 

  Urbášková, Tereza
  Diplomová práce je založena na opětovném návrhu průrazu hlavní osy Výstaviště ( Anthropos ) — Mendlovo náměstí — Nádraží. Podkladem pro uchopení místa jsou revidované koncepční materiály převzaté z urbanisticko — architektonické ...
 • Dům u řeky 

  Jurková, Kristýna
  Bakalářská práce se věnuje zanedbanému území při řece Svitavě v širším centru Brna na pomezí tří městských částí - Zábrdovic, Husovic a Židenic. Na základě urbanisticko – krajinářského řešení dané lokality, při kterém byl ...
 • Dům u řeky 

  Brahmi, Jakub
  Bakalářská práce na téma dům u řeky se zabývá řešením území a jednoho konkrétního objektu ve zvolené lokalitě. Cílem této práce je najít vhodný způsob jak přistoupit k území v Brně u řeky Svitavy na pomezí městských částí ...
 • Dům u řeky 

  Kysela, Vladimír
  Obytný soubor na nábřeží Svitavy naproti bývalému klášteru, tvořený blokovou zástavbou s jednotným vizuálním charakterem daným koordinovaně promněnlivou nivelací střešního pláště, tvořící amfiteatrální prostor přes řeku ...
 • Dům u řeky 

  Javůrková, Terezie
  Bakalářská práce řeší území při pravém břehu řeky Svitavy, v širším centru Brna na pomezí městských částí Trnitá a Židenice. Na základě analýz dané lokality je zpracován urbanistický návrh, který si klade za cíl upevnit ...
 • Město ve městě/ „Blok Trnitá“ 

  Pastorková, Eva
  South area-Trnitá, Brno, urban completion, multi-functional block, residential housing
 • Novostavba administrativní budovy na Květné ulici v Brně 

  Paležnica, Maja
  Konceptem projektu je změna funkčního využíti pozemků soukromého charakteru na veřejný prostor, s časově vymezenou dobou návštěv.Projekt řeší návrh novostavby administrativní budovy, navazujicícho objekta fitness centra a parka.
 • Novostavba bytového domu na ulici Staňkové v Brně 

  Syrový, Adam
  Bytový dům v sobě pojí funkci bydlení a funkce, které tuto hlavní doplňují. Bydlení, zázemí domu, parkovací zakladač, reagující v průběhu času na nové trendy v individuální dopravě. Kavárna slouží obyvatelům domu a lidem ...
 • Pavilón pro EXPO 2015 v Miláně 

  Chuděj, Tomáš
  Mottom svetovej výstavy Expo 2015 v Miláne je „Nakŕmiť planétu, Energia pre život“. Hlavnou ideou návrhu pavilónu je Potrava – energia pre život. Snahou je poukázať na racionálny stravovanie a zdravý životný štýl. A to nie ...
 • Revitalizace Automotodromu Brno - Masarykova okruhu 

  Jaroš, Pavel
  Práce obsahuje urbanistickou a architektonickou studii. „Revitalizace Automotodromu Brno - Masarykova okruhu“. Analýza dané oblasti, formulování myšlenek vedoucí k finálnímu konceptu, formování výrazu celé oblasti od celku ...
 • Revitalizace objektu Senovážné nám. 17, Praha 1 

  Kučera, Jiří
  zivot u bran mesta
 • Revitalizace památkově chráněného objektu, Trenčín 

  Málek, Ivan
  Navrhnuté stavebné úpravy objektu majú za cieľ podporiť vertikálne funkčné členenie na verejné vybavenie v suteréne, komerčné priestory doplnené o administratívnu funkciu v menej exponovaných častiach stavby v prízemí a ...