Now showing items 1-20 of 42

 • About v-i Pinched Hysteresis of Some Non-Memristive Systems 

  Biolek, Dalibor; Biolek, Zdeněk; Biolková, Viera; Ascoli, Alon; Tetzlaff, Ronald (Hindawi, 2018-09-24)
  A special subset of two-terminal elements providing pinched hysteresis loops in the voltage-current plane with the lobe area increasing with the frequency is analysed. These devices are identified as non-memristive systems ...
 • Active Elements for Analog Signal Processing: Classification, Review, and New Proposals 

  Biolek, Dalibor; Senani, R.; Biolková, Viera; Kolka, Zdeněk (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2008-12)
  In the paper, an analysis of the state-of-the-art of active elements for analog signal processing is presented which support – in contrast to the conventional operational amplifiers – not only the voltage-mode but also the ...
 • Aktivní kmitočtové filtry pro vyšší frekvence 

  Fröhlich, Lubomír
  Práce pojednává o syntéze a optimalizaci kmitočtových analogových filtrů s moderními aktivními prvky užitých pro vyšší frekvence. Práce je rozdělena do tří částí, první část se zabývá problematikou týkající se kombinované ...
 • Aktivní obvodové prvky s proudovými vstupy a výstupy a jejich aplikace 

  Vávra, Jiří
  Disertační práce se zabývá definicemi nových obvodových prvků v proudovém nebo smíšeném módu a jejich implementacemi a aplikacemi. Na základě analýzy současného stavu jsou navržena nová aplikační zapojení, využívající výše ...
 • All Pinched Hysteresis Loops Generated by (alpha, beta) Elements: in What Coordinates They May be Observable 

  Biolek, Zdeněk; Biolek, Dalibor; Biolková, Viera; Kolka, Zdeněk (IEEE, 2020-12-01)
  Two existing theorems for studying pinched hysteresis loops generated by nonlinear higher-order elements from Chua's table are reformulated, namely the generalized homothety theorem and the associated Loop Location Rule, ...
 • Analogové elektronické obvody obsahující prvky neceločíselného řádu 

  Borisov, Egor
  V této práci je prezentován v současné době nový element v elektronice - filtr fraktálního řádu, skládající se z fraktálních prvků. V práci jsou prezentovány a analyzovány vybrané fraktální obvody. Je proveden výpočet ...
 • Analytical Computation of the Area of Pinched Hysteresis Loops of Ideal Mem-Elements 

  Biolek, Zdeněk; Biolek, Dalibor; Biolková, Viera (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2013-04)
  The memory elements, memristor being the best known of them, driven by a periodical waveform exhibit the well-known pinched hysteresis loops. The hysteresis is caused by a memory effect which results in a nonzero area ...
 • Behavioral Modeling of Memcapacitor 

  Biolek, Dalibor; Biolek, Zdeněk; Biolková, Viera (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2011-04)
  Two behavioral models of memcapacitor are developed and implemented in SPICE-compatible simulators. Both models are related to the charge-controlled memcapacitor, the capacitance of which is controlled by the amount of ...
 • Comments on Pinched Hysteresis Loops of Memristive Elements 

  Biolek, Zdeněk; Biolek, Dalibor; Biolková, Viera; Kolka, Zdeněk (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2015-12)
  The hysteresis loops pinched in the v-i origin belong to well-known fingerprints of memristive elements driven by bipolar periodical signals. Some element properties follow from the loop behavior in the close neighborhood ...
 • Current-Mode CCII+ Based Oscillator Circuits using a Conventional and a Modified Wien-Bridge with All Capacitors Grounded 

  Bajer, J.; Lahiri, A.; Biolek, Dalibor (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2011-04)
  The paper deals with a pair of current-mode sine-wave oscillator circuits. Both these circuits are implemented using positive second-generation current conveyors (CCII+). The principle of the first oscillator is based on ...
 • Differential Equations of Ideal Memristors 

  Biolek, Zdeněk; Biolek, Dalibor; Biolková, Viera (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2015-06)
  Ideal memristor is a resistor with a memory, which adds dynamics to its behavior. The most usual characteristics describing this dynamics are the constitutive relation (i.e. the relation between flux and charge), or ...
 • Duality of Complex Systems Built from Higher-Order Elements 

  Biolek, Dalibor; Biolek, Zdeněk; Biolková, Viera (Hindawi, 2018-09-07)
  The duality of nonlinear systems built from higher-order two-terminal Chua’s elements and independent voltage and current sources is analyzed. Two different approaches are now being generalized for circuits with higher-order ...
 • Emulátor memkapacitoru 

  Weiss, Lukáš
  Cílem této bakalářské práce je navrhnout emulátor memkapacitoru s po částech lineární (PWL) charakteristikou. Memkapacitor se řadí mezi mem-součástky, které byly postulovány v 70. - 80. letech minulého století Leonem Chuou. ...
 • Euler-Lagrange Equations of Networks with Higher-Order Elements 

  Biolek, Zdeněk; Biolek, Dalibor (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2017-06)
  The paper suggests a generalization of the classic Euler-Lagrange equation for circuits compounded of arbitrary elements from Chua’s periodic table. Newly defined potential functions for general (α, β) elements are used ...
 • Four-Phase Oscillators Employing Two Active Elements 

  Biolková, Viera; Bajer, J.; Biolek, Dalibor (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2011-04)
  Two novel four-phase voltage-output oscillators are proposed. These circuits can also be utilized as quadrature oscillators with floating outputs. Each oscillator employs two DO-CIBA (Differential Output- Current Inverter ...
 • GPS sledovací systém pro automobil 

  Talanda, Oldřich
  Tato práce pojednává o jednom z možných způsobů zabezpečení automobilu a také nabízí možnost snadného zjištění polohy automobilu kdekoliv na území České republiky. Cílem práce je navrhnout a prakticky zrealizovat zařízení, ...
 • Hamilton’s principle for circuits with dissipative elements 

  Biolek, Zdeněk; Biolek, Dalibor; Biolková, Viera (Hindawi, 2019-10-28)
  The classic form of Hamilton’s variational principle does not hold for circuits with dissipative elements. It is shown in the paper that this may not be true in the case of systems consisting of the so-called higher-order ...
 • High Input Impedance Voltage-Mode Biquad Filter Using VD-DIBAs 

  Jaikla, W.; Biolek, Dalibor; Siripongdee, S.; Bajer, J. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2014-09)
  This paper deals with a single-input multiple-output biquadratic filter providing three functions (low-pass, high-pass and band-pass) based on voltage differencing differential input buffered amplifier (VD-DIBA). The quality ...
 • Higher-Order Hamiltonian for Circuits with (alpha,beta) Elements 

  Biolek, Zdeněk; Biolek, Dalibor; Biolková, Viera; Kolka, Zdeněk (MDPI AG, 2020-04-05)
  The paper studies the construction of the Hamiltonian for circuits built from the (alpha,beta) elements of Chua’s periodic table. It starts from the Lagrange function, whose existence is limited to sigma-circuits, i.e., ...
 • Immediate Analysis of Periodic Steady States in Switched DC-DC Converters via SPICE 

  Biolek, Dalibor; Biolková, Viera; Kolka, Zdeněk (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2012-04)
  The method of immediate analysis of periodic steady states in switched DC-DC converters operating in the continuous current mode is described. The initial conditions, which correspond to the periodic steady state, are found ...