Now showing items 1-20 of 36

 • Active Elements for Analog Signal Processing: Classification, Review, and New Proposals 

  Biolek, Dalibor; Senani, R.; Biolková, Viera; Kolka, Zdeněk (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2008-12)
  In the paper, an analysis of the state-of-the-art of active elements for analog signal processing is presented which support – in contrast to the conventional operational amplifiers – not only the voltage-mode but also the ...
 • Aktivní kmitočtové filtry pro vyšší frekvence 

  Fröhlich, Lubomír
  Práce pojednává o syntéze a optimalizaci kmitočtových analogových filtrů s moderními aktivními prvky užitých pro vyšší frekvence. Práce je rozdělena do tří částí, první část se zabývá problematikou týkající se kombinované ...
 • Aktivní obvodové prvky s proudovými vstupy a výstupy a jejich aplikace 

  Vávra, Jiří
  Disertační práce se zabývá definicemi nových obvodových prvků v proudovém nebo smíšeném módu a jejich implementacemi a aplikacemi. Na základě analýzy současného stavu jsou navržena nová aplikační zapojení, využívající výše ...
 • Analogové elektronické obvody obsahující prvky neceločíselného řádu 

  Borisov, Egor
  V této práci je prezentován v současné době nový element v elektronice - filtr fraktálního řádu, skládající se z fraktálních prvků. V práci jsou prezentovány a analyzovány vybrané fraktální obvody. Je proveden výpočet ...
 • Analytical Computation of the Area of Pinched Hysteresis Loops of Ideal Mem-Elements 

  Biolek, Zdeněk; Biolek, Dalibor; Biolková, Viera (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2013-04)
  The memory elements, memristor being the best known of them, driven by a periodical waveform exhibit the well-known pinched hysteresis loops. The hysteresis is caused by a memory effect which results in a nonzero area ...
 • Behavioral Modeling of Memcapacitor 

  Biolek, Dalibor; Biolek, Zdeněk; Biolková, Viera (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2011-04)
  Two behavioral models of memcapacitor are developed and implemented in SPICE-compatible simulators. Both models are related to the charge-controlled memcapacitor, the capacitance of which is controlled by the amount of ...
 • Comments on Pinched Hysteresis Loops of Memristive Elements 

  Biolek, Zdeněk; Biolek, Dalibor; Biolková, Viera; Kolka, Zdeněk (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2015-12)
  The hysteresis loops pinched in the v-i origin belong to well-known fingerprints of memristive elements driven by bipolar periodical signals. Some element properties follow from the loop behavior in the close neighborhood ...
 • Current-Mode CCII+ Based Oscillator Circuits using a Conventional and a Modified Wien-Bridge with All Capacitors Grounded 

  Bajer, J.; Lahiri, A.; Biolek, Dalibor (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2011-04)
  The paper deals with a pair of current-mode sine-wave oscillator circuits. Both these circuits are implemented using positive second-generation current conveyors (CCII+). The principle of the first oscillator is based on ...
 • Differential Equations of Ideal Memristors 

  Biolek, Zdeněk; Biolek, Dalibor; Biolková, Viera (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2015-06)
  Ideal memristor is a resistor with a memory, which adds dynamics to its behavior. The most usual characteristics describing this dynamics are the constitutive relation (i.e. the relation between flux and charge), or ...
 • Duality of Complex Systems Built from Higher-Order Elements 

  Biolek, Dalibor; Biolek, Zdeněk; Biolková, Viera (Hindawi, 2018-09-07)
  The duality of nonlinear systems built from higher-order two-terminal Chua’s elements and independent voltage and current sources is analyzed. Two different approaches are now being generalized for circuits with higher-order ...
 • Emulátor memkapacitoru 

  Weiss, Lukáš
  Cílem této bakalářské práce je navrhnout emulátor memkapacitoru s po částech lineární (PWL) charakteristikou. Memkapacitor se řadí mezi mem-součástky, které byly postulovány v 70. - 80. letech minulého století Leonem Chuou. ...
 • Euler-Lagrange Equations of Networks with Higher-Order Elements 

  Biolek, Zdeněk; Biolek, Dalibor (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2017-06)
  The paper suggests a generalization of the classic Euler-Lagrange equation for circuits compounded of arbitrary elements from Chua’s periodic table. Newly defined potential functions for general (α, β) elements are used ...
 • Four-Phase Oscillators Employing Two Active Elements 

  Biolková, Viera; Bajer, J.; Biolek, Dalibor (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2011-04)
  Two novel four-phase voltage-output oscillators are proposed. These circuits can also be utilized as quadrature oscillators with floating outputs. Each oscillator employs two DO-CIBA (Differential Output- Current Inverter ...
 • GPS sledovací systém pro automobil 

  Talanda, Oldřich
  Tato práce pojednává o jednom z možných způsobů zabezpečení automobilu a také nabízí možnost snadného zjištění polohy automobilu kdekoliv na území České republiky. Cílem práce je navrhnout a prakticky zrealizovat zařízení, ...
 • High Input Impedance Voltage-Mode Biquad Filter Using VD-DIBAs 

  Jaikla, W.; Biolek, Dalibor; Siripongdee, S.; Bajer, J. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2014-09)
  This paper deals with a single-input multiple-output biquadratic filter providing three functions (low-pass, high-pass and band-pass) based on voltage differencing differential input buffered amplifier (VD-DIBA). The quality ...
 • Immediate Analysis of Periodic Steady States in Switched DC-DC Converters via SPICE 

  Biolek, Dalibor; Biolková, Viera; Kolka, Zdeněk (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2012-04)
  The method of immediate analysis of periodic steady states in switched DC-DC converters operating in the continuous current mode is described. The initial conditions, which correspond to the periodic steady state, are found ...
 • Improved Model of TiO2 Memristor 

  Kolka, Zdeněk; Biolek, Dalibor; Biolková, Viera (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2015-06)
  Analysis of Pickett’s model of the HP TiO2 memristor presented in this paper reveals an ambiguity of its port equation, which may cause non-convergence, numerical errors, and non-physical solutions during time-domain ...
 • Internetové uživatelské rozhraní pro tvorbu elektronických schémat 

  Popelka, Lukáš
  Diplomová práce pojednává o tvorbě editoru elektrických schémat pracujícím pod webovým rozhranním. Editor generuje textový zápis schématu, tzv. netlist kompatibilní s prostředím Spice. Program je vytvořen v programovacím ...
 • Memristor s PWL charakteristikou 

  Holas, Jiří
  Bakalářská práce se zabývá analogovou emulací memristorové paměti s po částech lineární charakteristikou typu náboj-tok, která je navrhována do moderních digitálních pamětí. V první části dokumentu jsou shrnuty základní ...
 • Metody numerické inverzní Laplaceovy transformace pro elektrotechniku a jejich použití 

  Al-Zubaidi R-Smith, Nawfal
  Numerické metody inverzní Laplaceovy transformace (NILT) se staly důležitou částí numerické sady nástrojů praktikujících a výzkumných pracovníků v mnoha vědeckých a inženýrských oborech, zejména v aplikované elektrotechnice. ...