Now showing items 1-20 of 24

 • Active Elements for Analog Signal Processing: Classification, Review, and New Proposals 

  Biolek, Dalibor; Senani, R.; Biolková, Viera; Kolka, Zdeněk (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2008-12)
  In the paper, an analysis of the state-of-the-art of active elements for analog signal processing is presented which support – in contrast to the conventional operational amplifiers – not only the voltage-mode but also the ...
 • Algoritmus automatické kompenzace leteckého elektronického magnetického kompasu 

  Blahák, Petr
  Tenhle semestrální projekt je zaměřen na navigaci v letecké dopravě pomocí kompasů. Některé typy kompasů jsou zde uvedeny a je vysvětlena jejich funkce. Protože přístroje nejsou vždy přesné, musí se provádět jejich kompenzace. ...
 • Analytical Computation of the Area of Pinched Hysteresis Loops of Ideal Mem-Elements 

  Biolek, Zdeněk; Biolek, Dalibor; Biolková, Viera (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2013-04)
  The memory elements, memristor being the best known of them, driven by a periodical waveform exhibit the well-known pinched hysteresis loops. The hysteresis is caused by a memory effect which results in a nonzero area ...
 • Behavioral Modeling of Memcapacitor 

  Biolek, Dalibor; Biolek, Zdeněk; Biolková, Viera (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2011-04)
  Two behavioral models of memcapacitor are developed and implemented in SPICE-compatible simulators. Both models are related to the charge-controlled memcapacitor, the capacitance of which is controlled by the amount of ...
 • Bezdrátový přenos dat ze senzorů 

  Kičina, Andrej
  Diplomová práca je zameraná na bezdrôtový prenos dát zo senzorov. Sú v nej popísané rôzne štandardy bezdrôtového prenosu dát pre potenciálne využitie a možnosti realizácie rozhrania medzi dátami zo senzoru a ich prenosom. ...
 • Comments on Pinched Hysteresis Loops of Memristive Elements 

  Biolek, Zdeněk; Biolek, Dalibor; Biolková, Viera; Kolka, Zdeněk (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2015-12)
  The hysteresis loops pinched in the v-i origin belong to well-known fingerprints of memristive elements driven by bipolar periodical signals. Some element properties follow from the loop behavior in the close neighborhood ...
 • Differential Equations of Ideal Memristors 

  Biolek, Zdeněk; Biolek, Dalibor; Biolková, Viera (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2015-06)
  Ideal memristor is a resistor with a memory, which adds dynamics to its behavior. The most usual characteristics describing this dynamics are the constitutive relation (i.e. the relation between flux and charge), or ...
 • Digitální kyvadlový inklinometr 

  Famfulík, Lukáš
  Cílem bakalářské práce je analýza provozních a technických požadavků umělého horizontu, jako digitálního palubního přístroje. Na základě analýzy byl proveden návrh funkčního vzorku měřícího přístroje. Přístroj umožňuje ...
 • Duality of Complex Systems Built from Higher-Order Elements 

  Biolek, Dalibor; Biolek, Zdeněk; Biolková, Viera (Hindawi, 2018-09-07)
  The duality of nonlinear systems built from higher-order two-terminal Chua’s elements and independent voltage and current sources is analyzed. Two different approaches are now being generalized for circuits with higher-order ...
 • Four-Phase Oscillators Employing Two Active Elements 

  Biolková, Viera; Bajer, J.; Biolek, Dalibor (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2011-04)
  Two novel four-phase voltage-output oscillators are proposed. These circuits can also be utilized as quadrature oscillators with floating outputs. Each oscillator employs two DO-CIBA (Differential Output- Current Inverter ...
 • Immediate Analysis of Periodic Steady States in Switched DC-DC Converters via SPICE 

  Biolek, Dalibor; Biolková, Viera; Kolka, Zdeněk (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2012-04)
  The method of immediate analysis of periodic steady states in switched DC-DC converters operating in the continuous current mode is described. The initial conditions, which correspond to the periodic steady state, are found ...
 • Improved Model of TiO2 Memristor 

  Kolka, Zdeněk; Biolek, Dalibor; Biolková, Viera (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2015-06)
  Analysis of Pickett’s model of the HP TiO2 memristor presented in this paper reveals an ambiguity of its port equation, which may cause non-convergence, numerical errors, and non-physical solutions during time-domain ...
 • Kmitočtové filtry řízené mikroprocesory 

  Bronec, David
  Tato diplomová práce je zaměřen na návrh kmitočtového filtru řízeného mikroprocesorem. Obsahem práce je seznámení se základními pojmy a principy kmitočtových filtrů a také s aktivními kmitočtovými filtry pro kaskádní ...
 • Laboratorní model vírového rychloměru 

  Kazda, Ondřej
  Tato práce se zabývá možností měření laminárního proudění vzduchu pomocí Von Karmanovy vírové stezky. Do cesty proudění se umístí překážka za kterou se šíří víry. Důležitou součásti návrhu rychloměru je vhodná měřící komora ...
 • Měření vibrací 

  Diblík, Jan
  Diplomová práce se zabývá principy měření vibrací pomocí měřičů zrychlení, tzv. akcererometrů a jejich užitím pro výrobu přípravku pro měření vibrací se zaměřením na moderní integrované digitální akcelerometry. V úvodní ...
 • Model chování dynamických systémů 

  Sztefek, Jan
  Tato práce se zabývá návrhem algoritmu pro matematický popis dynamického systému zapsaného ve stavovém popisu., který umožňuje měnit koeficienty stavových matic A,B. Algoritmus je naprogramován v prostředí MATLAB-SIMULINK. ...
 • Multiobjective Optimization for Electronic Circuit Design in Time and Frequency Domains 

  Dobes, J.; Michal, J.; Biolková, Viera (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2013-04)
  The multiobjective optimization provides an extraordinary opportunity for the finest design of electronic circuits because it allows to mathematically balance contradictory requirements together with possible constraints. ...
 • Network Communication by Optical Directional Link 

  Wilfert, O.; Biolková, Viera (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 1999-04)
  In this article, infrared point-to-point technologies (optical directional links) are discussed which are designed for digital transmissions. Optical directional links (ODLs) are transparent for the SDH/ATM, FDDI-II, ...
 • Reliable and Efficient Procedure for Steady-State Analysis of Nonautonomous and Autonomous Systems 

  Dobes, J.; Biolková, Viera (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2012-04)
  The majority of contemporary design tools do not still contain steady-state algorithms, especially for the autonomous systems. This is mainly caused by insufficient accuracy of the algorithm for numerical integration, but ...
 • Reliable Modeling of Ideal Generic Memristors via State-Space Transformation 

  Biolek, Dalibor; Biolek, Zdeněk; Biolková, Viera; Kolka, Zdeněk (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2015-06)
  The paper refers to problems of modeling and computer simulation of generic memristors caused by the so-called window functions, namely the stick effect, nonconvergence, and finding fundamentally incorrect solutions. A ...