Now showing items 1-20 of 21

 • Active Elements for Analog Signal Processing: Classification, Review, and New Proposals 

  Biolek, Dalibor; Senani, R.; Biolková, Viera; Kolka, Zdeněk (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2008-12)
  In the paper, an analysis of the state-of-the-art of active elements for analog signal processing is presented which support – in contrast to the conventional operational amplifiers – not only the voltage-mode but also the ...
 • Algoritmus automatické kompenzace leteckého elektronického magnetického kompasu 

  Blahák, Petr
  Tenhle semestrální projekt je zaměřen na navigaci v letecké dopravě pomocí kompasů. Některé typy kompasů jsou zde uvedeny a je vysvětlena jejich funkce. Protože přístroje nejsou vždy přesné, musí se provádět jejich kompenzace. ...
 • Analytical Computation of the Area of Pinched Hysteresis Loops of Ideal Mem-Elements 

  Biolek, Zdeněk; Biolek, Dalibor; Biolková, Viera (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2013-04)
  The memory elements, memristor being the best known of them, driven by a periodical waveform exhibit the well-known pinched hysteresis loops. The hysteresis is caused by a memory effect which results in a nonzero area ...
 • Behavioral Modeling of Memcapacitor 

  Biolek, Dalibor; Biolek, Zdeněk; Biolková, Viera (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2011-04)
  Two behavioral models of memcapacitor are developed and implemented in SPICE-compatible simulators. Both models are related to the charge-controlled memcapacitor, the capacitance of which is controlled by the amount of ...
 • Comments on Pinched Hysteresis Loops of Memristive Elements 

  Biolek, Zdeněk; Biolek, Dalibor; Biolková, Viera; Kolka, Zdeněk (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2015-12)
  The hysteresis loops pinched in the v-i origin belong to well-known fingerprints of memristive elements driven by bipolar periodical signals. Some element properties follow from the loop behavior in the close neighborhood ...
 • Differential Equations of Ideal Memristors 

  Biolek, Zdeněk; Biolek, Dalibor; Biolková, Viera (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2015-06)
  Ideal memristor is a resistor with a memory, which adds dynamics to its behavior. The most usual characteristics describing this dynamics are the constitutive relation (i.e. the relation between flux and charge), or ...
 • Duality of Complex Systems Built from Higher-Order Elements 

  Biolek, Dalibor; Biolek, Zdeněk; Biolková, Viera (Hindawi, 2018-09-07)
  The duality of nonlinear systems built from higher-order two-terminal Chua’s elements and independent voltage and current sources is analyzed. Two different approaches are now being generalized for circuits with higher-order ...
 • Four-Phase Oscillators Employing Two Active Elements 

  Biolková, Viera; Bajer, J.; Biolek, Dalibor (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2011-04)
  Two novel four-phase voltage-output oscillators are proposed. These circuits can also be utilized as quadrature oscillators with floating outputs. Each oscillator employs two DO-CIBA (Differential Output- Current Inverter ...
 • Immediate Analysis of Periodic Steady States in Switched DC-DC Converters via SPICE 

  Biolek, Dalibor; Biolková, Viera; Kolka, Zdeněk (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2012-04)
  The method of immediate analysis of periodic steady states in switched DC-DC converters operating in the continuous current mode is described. The initial conditions, which correspond to the periodic steady state, are found ...
 • Improved Model of TiO2 Memristor 

  Kolka, Zdeněk; Biolek, Dalibor; Biolková, Viera (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2015-06)
  Analysis of Pickett’s model of the HP TiO2 memristor presented in this paper reveals an ambiguity of its port equation, which may cause non-convergence, numerical errors, and non-physical solutions during time-domain ...
 • Kmitočtové filtry řízené mikroprocesory 

  Bronec, David
  Tato diplomová práce je zaměřen na návrh kmitočtového filtru řízeného mikroprocesorem. Obsahem práce je seznámení se základními pojmy a principy kmitočtových filtrů a také s aktivními kmitočtovými filtry pro kaskádní ...
 • Laboratorní model vírového rychloměru 

  Kazda, Ondřej
  Tato práce se zabývá možností měření laminárního proudění vzduchu pomocí Von Karmanovy vírové stezky. Do cesty proudění se umístí překážka za kterou se šíří víry. Důležitou součásti návrhu rychloměru je vhodná měřící komora ...
 • Multiobjective Optimization for Electronic Circuit Design in Time and Frequency Domains 

  Dobes, J.; Michal, J.; Biolková, Viera (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2013-04)
  The multiobjective optimization provides an extraordinary opportunity for the finest design of electronic circuits because it allows to mathematically balance contradictory requirements together with possible constraints. ...
 • Návrh analogového sloupcového ukazatele 

  Janík, Lukáš
  Tato práce se zabývá návrhem bateriově napájeného analogového sloupcového ukazatele (bargrafu) pro signalizaci pomalých signálů. Bargraf bude nasazen v mezinárodním centru klinického výzkumu (ICRC) Fakultní nemocnice u sv. ...
 • Návrh monitoru tlaků pro biomedicínské aplikace 

  Tenora, Jan
  Cílem této bakalářské práce bylo nejprve shromáždit požadavky na provedení a funkční vlastnosti navrhovaného monitoru tlaků. Na základě shromážděných požadavků bylo navrženo blokové a následně i obvodové schéma zapojení ...
 • Network Communication by Optical Directional Link 

  Wilfert, O.; Biolková, Viera (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 1999-04)
  In this article, infrared point-to-point technologies (optical directional links) are discussed which are designed for digital transmissions. Optical directional links (ODLs) are transparent for the SDH/ATM, FDDI-II, ...
 • Reliable and Efficient Procedure for Steady-State Analysis of Nonautonomous and Autonomous Systems 

  Dobes, J.; Biolková, Viera (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2012-04)
  The majority of contemporary design tools do not still contain steady-state algorithms, especially for the autonomous systems. This is mainly caused by insufficient accuracy of the algorithm for numerical integration, but ...
 • Reliable Modeling of Ideal Generic Memristors via State-Space Transformation 

  Biolek, Dalibor; Biolek, Zdeněk; Biolková, Viera; Kolka, Zdeněk (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2015-06)
  The paper refers to problems of modeling and computer simulation of generic memristors caused by the so-called window functions, namely the stick effect, nonconvergence, and finding fundamentally incorrect solutions. A ...
 • Spectral Representation of Discrete-Time Signals and Its Educational Aspects 

  Biolková, Viera; Biolek, Dalibor (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 1995-09)
  Some opinions how to understand and teach spectral representation of discrete-time (DT) signals are discussed in this contribution. There are two excessive ways often used in the educational process. The first one presents ...
 • SPICE Model of Memristor with Nonlinear Dopant Drift 

  Biolek, Zdeněk; Biolek, Dalibor; Biolková, Viera (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2009-06)
  A mathematical model of the prototype of memristor, manufactured in 2008 in Hewlett-Packard Labs, is described in the paper. It is shown that the hitherto published approaches to the modeling of boundary conditions need ...