Now showing items 1-2 of 2

  • Klimatizace administrativní budovy 

    Birhanzl, Petr
    V diplomové práci jsou popsány jednotlivé systémy větrání a klimatizace užívané pro udržení vhodných, teplotně-vlhkostních parametrů vzduchu v administrativních budovách. Jsou uvedeny jejich výhody a nevýhody a posouzení ...
  • Větrací systémy obytných domů 

    Birhanzl, Petr
    Bakalářská práce se zabývá větracími systémy obytných domů. Nejprve jsou uvedena pravidla, která by měla být dodržena při návrhu větracích systémů a legislativní požadavky na ně kladené. Poté jsou rozebrány jednotlivé typy ...