Now showing items 1-1 of 1

  • Lepení v automobilovém průmyslu 

    Bláha, Aleš
    Tato bakalářská práce se zabývá zkoumáním lepených spojů u karoserií automobilů, které jsou nejvíce mechanicky namáhané za účelem výběru vhodných moderních lepidel u dané konstrukce karoserie automobilu. První část práce ...